Til hovedinnhold
Til forsiden Til forsiden
A A
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvem er vi

Om DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV), er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av ni kommuner i Vestre Agder;
Flekkefjord, FarsundKvinesdalHægebostadMandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral.

DDV ble opprettet i januar 2015 og består av et eget driftsselskap – DDV Drift, og et selskap med strategi- og bestillerfunksjon – DDV Strategi.
Gjennom samordning av kommunenes IKT-ressurser ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.

Vi er om lag 40 ansatte totalt og holder til i nye lokaler i Hestehaven på Vigeland. Samlet dekker vi kompetanse fra tidlig idé- og konseptfase, prosjektgjennomføring,  implementering, til brukerstøtte og systemdrift.

Vår målsetting er å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.
Våre verdier PÅLITELIG – KUNNSKAPSRIK – IMØTEKOMMENDE er viktige for oss og skal prege vårt arbeid.

DDV Strategi

DDV Strategi ivaretar den daglige administrative ledelsen av samarbeidet og har fokus på å bringe løsninger opp på et nivå som er hensiktsmessig for bruker,
innbyggere og næringsliv.

DDV Strategi står for bestilling og forvaltning av kommunenes IKT-løsninger. Selskapet er også en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet.
I tillegg står DDV Strategi for prosjektledelse av interkommunale prosjekter. Det er opprettet eget styre for DDV Strategi.

Mer om DDV Strategi >

DDV Drift

DDV Drift har ansvaret for forvaltning og operativ drift av kommunenes IKT-infrastruktur. Dette omfatter drift av datasenter med tjenesteproduksjon av over hundre fagapplikasjoner, nettverk, alle typer klienter, all infrastruktur i kommunene, brukeradministrasjon og sikkerhet.

I tillegg tilbyr DDV Drift tekniske tjenester og IKT-rådgiving. Brukerstøtte/helpdesk for DDV-kommunene er en sentral tjeneste fra DDV Drift.
Det er opprettet eget styre for DDV Drift.

Mer om DDV Drift >

DDV Styring

DDV Styring er DDV-samarbeidets overordnede ledelse og består av DDV-kommunenes rådmenn.

DDV Styring ivaretar overordnet styring av DDV, fastsetter strategien for samarbeidet og budsjettvedtak.  DDV Styring velger styre for DDV Strategi og DDV Drift.

De ni rådmennene som utgjør DDV Styring er:

 • Rune Stokke, Lindesnes – leder
 • Bernhard Nilsen, Flekkefjord
 • Vidar Torsøe, Farsund
 • Hans S. Stusvik, Marnardal
 • Irene Lunde, Mandal
 • Kjell Olav Hæåk, Audnedal
 • Kjell Gunnar Olsen, Åseral
 • Camilla Bruno Dunsæd, Kvinesdal
 • Ivan Sagebakken, Hægebostad

 

Samarbeidsavtale og vedtekter

Årsrapporter

Brukerhjelp

Trenger du hjelp eller har spørsmål?
Det er flere måter du kan komme i kontakt med oss for å få hjelp.

 1. Gå til serviceportalen (tilknyttet kommunalt nett)
 2. Send oss en e-post
 3. Start en chat med oss
 4. Ring oss

Våre Kompetansenettverk

Skole og oppvekst

Kompetansenettverket jobber med å definere fremtidens skole samt sikre at elevene har digitale hjelpemidler som bidrar til læring.

Les mer

Helse og omsorg

Kompetansenettverket evaluerer hvordan IKT kan utnyttes for å sikre gode, helhetlige helse- og omsorgstjenester for innbyggerne.

Les mer

Sak og arkiv

Kompetansenettverket ser på hvordan kommunene kan ta imot, behandle og arkivere informasjon på en smartere og sikrere måte gjennom økt digitalisering.

Les mer

Økonomi, HR og lønn

Kompetansenettverket er involvert i felles ERP-løsninger for kommunene og jobber for felles ressursutnyttelse på tvers.

Les mer

Adresse

Besøksadresse:
Hestehaven 1A
4520 Lindesnes

Om oss

DDV er et IKT-samarbeid med målsetting å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i våre eierkommuner.

Siste fra aktuelt