Til hovedinnhold
A A
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvem er vi

Om DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV), er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av ni kommuner i Vestre Agder;
Flekkefjord, FarsundKvinesdalHægebostadMandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral. Gjennom samordning av sine IKT-ressurser, ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.

DDV ble opprettet i januar 2015. Til og med 2017 besto DDV av et eget driftsselskap – DDV Drift, og et selskap med strategi- og bestillerfunksjon – DDV Strategi. Fra og med 2018 er selskapene fusjonert i ett felles DDV med både drifts- og strategikompetanse.

Det interkommunale personvernombudet er også plassert i DDV.

Vi er om lag 40 ansatte totalt, og holder til i nye lokaler i Hestehaven på Vigeland. Samlet dekker vi kompetanse fra tidlig idé- og konseptfase, prosjektgjennomføring,  implementering, til brukerstøtte og systemdrift.

Vår målsetting er å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.
Våre verdier PÅLITELIG – KUNNSKAPSRIK – IMØTEKOMMENDE er viktige for oss og skal prege vårt arbeid.

DDV styres av et styre, som ivaretar løpende styring og kontroll, og et representantskap – DDV Eier – bestående av rådmennene i de ni kommunene.

Daglig leder er Odd-Lasse Worum.

Selskapet

DDV består av fire avdelinger:

 • Brukerhjelp
 • Klient og skole
 • Server og nettverk
 • Strategi og innovasjon

Mer informasjon om avdelingene finnes her.

DDV har ansvaret for forvaltning og operativ drift av kommunenes IKT-infrastruktur. Dette omfatter drift av datasenter med tjenesteproduksjon av over hundre fagapplikasjoner, nettverk, alle typer klienter, all infrastruktur i kommunene, brukeradministrasjon og sikkerhet.

I tillegg tilbyr DDV tekniske tjenester og IKT-rådgiving. Brukerstøtte/helpdesk for DDV-kommunene er en sentral tjeneste fra DDV Drift som betjener nesten 14.000 brukere fordelt på administrative brukere (ca. 7000) og skoleelever (ca. 6700).

Strategi og innovasjon står for bestilling og forvaltning av kommunenes IKT-løsninger, og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet. I tillegg står Strategi og innovasjon for prosjektledelse av interkommunale prosjekter, og er sekretariat for kompetansenettverkene (KNV) med deltakere fra de ni eierkommunene er opprettet for ulike sektorer. KNV har jevnlige møter for å diskutere strategisk retning innenfor det aktuelle området og være rådgivende ved prioriteringer. Strategi og innovasjon administrer og deltar på møtene. Det finnes i dag KNV’er på følgende områder:

 • Skole og oppvekst
 • Helse og omsorg
 • Sak og arkiv
 • Økonomi, lønn og HR
 • Web/digital dialog
 • Plan, byggesak og geodata
 • Drift av eiendom og tekniske anlegg

Mer informasjon om kompetansenettverkene finnes her. 

 

Styret

DDV har sitt eget styre som skal ha det overordnede ansvaret for driften. Styret for DDV velges av DDV Eier for to år om gangen.

Styret i DDV består i perioden 2018-2020 av:

 • Styreleder: August Salvesen, Farsund kommune
 • Nestleder: Sonja Svardal, Marnardal kommune
 • Medlem: Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune
 • Medlem: Arne Wilhelmsen, Mandal kommune
 • Medlem: Geir Bruli, Kvinesdal kommune
 • Ansattrepresentant: Erlend Fiddan
 • 1. varamedlem: Odd Helge Liestøl, Åseral kommune
 • 2. varamedlem: Kristine Valborgland, Audnedal kommune
 • 3. varamedlem: Anne Simonsen: Lindesnes kommune
 • 4. varamedlem: Alf Vatne, Hægebostad kommune
 • Vara-ansattrepresentant: Trond Olsen

DDV Eier

DDV Eier er DDV-samarbeidets overordnede ledelse, og består av DDV-kommunenes rådmenn.

DDV Eier ivaretar overordnet styring av DDV, fastsetter strategien for samarbeidet og budsjettvedtak.  DDV Eier velger DDVs styre.

De ni rådmennene som utgjør DDV Eier er:

 • Rune Stokke, Lindesnes – leder
 • Bernhard Nilsen, Flekkefjord
 • Ståle Manneråk Kongsvik, Farsund
 • Kjell Rune Olsen, Marnardal
 • Irene Lunde, Mandal
 • Kjell Olav Hæåk, Audnedal
 • Kjell Gunnar Olsen, Åseral
 • Jens Arild Johannessen, Kvinesdal
 • Ivan Sagebakken, Hægebostad

 

Styringsdokument og vedtekter

Årsrapporter

Digitaliseringsstrategi

Ledige stillinger

Hvis vi har ledige stillinger, vil du finne dem her: DDV – ledige stillinger

Brukerhjelp

Trenger du hjelp eller har spørsmål?
Det er flere måter du kan komme i kontakt med oss for å få hjelp.

 1. Gå til serviceportalen (tilknyttet kommunalt nett)
 2. Send oss en e-post
 3. Start en chat med oss
 4. Ring oss

Nyttig informasjon fra DDV

Flere saker

Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober

DDV ønsker å ha fokus på sikkerhet i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned som er nå i oktober. Gjenbruker du passordet ditt? Les her.

Les mer

Nyheter i DDV

DDV Brukerhjelp jobber kontinuerlig med å profesjonalisere og forbedre kundeservice og kvalitet på det vi leverer. I dag har vi lansert ny Serviceportal, med masse nytt innhold. Vi har fått vår egen Facebookside, i tillegg har vi laget en chatbot i Messenger

Les mer

Digitaliseringskonferansen 2018

Foredragsholderne på DDVs digitaliseringskonferanse denne uken var tydelige på at det er penger å spare på å endre arbeidsmetoder og digitalisere kommune-Norge. Det gir mulighet for bedre tjenester til innbyggerne.

Les mer

Nye personvernregler i 2018

I mai 2018 trer et nytt personvernregelverk i kraft. DDV og representanter for flere kommuner holder nå på med et arbeid for å anbefale en løsning til kommunene.

Les mer

Adresse

Besøksadresse:
Hestehaven 1A
4520 Lindesnes

E-post: post@ddv.no

Om oss

DDV er et IKT-samarbeid med målsetting å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i våre eierkommuner.

Siste fra aktuelt