Til hovedinnhold
Til forsiden Til forsiden
A A
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske.
Ansatte som arbeider

Om DDV Drift

Organisasjon

DDV Drift har ansvaret for forvaltning og operativ drift av kommunenes IKT-infrastruktur. Dette omfatter drift av datasenter med tjenesteproduksjon av over hundre fagapplikasjoner, nettverk, alle typer klienter, all infrastruktur i kommunene, brukeradministrasjon og sikkerhet.

I tillegg tilbyr DDV Drift tekniske tjenester og IKT-rådgiving. Brukerstøtte/helpdesk for DDV-kommunene er en sentral tjeneste fra DDV Drift som betjener nesten 14.000 brukere fordelt på administrative brukere (ca. 7000) og skoleelever (ca. 6700).

DDV Drift er organisert i tre avdelinger – Brukerhjelp, Server/Nettverk og Klient/Skole. Til sammen er vi 27 faste ansatte og 5 lærlinger. Daglig leder er Odd-Lasse Worum.

Brukerhjelp

Brukerhjelp består av ni ansatte, og er kontaktpunktet for alle ansatte i de ni DDV-kommunene, samt øvrige kunder.

Avdelingen tar imot og behandler henvendelser fra rundt 14.000 brukere – både administrativt ansatte og skoleelever. Vi startet opp 1. januar 2015, og i vårt første driftsår tok vi imot og behandlet nærmere 16.000 henvendelser.

Vi har flere kanaler for kontakt. En serviceportal, epost, chat og telefon. Serviceportalen gir mulighet for selvbetjening på blant annet bestillinger, brukerhåndtering og veiledninger. Mer informasjon om dette finner du ved å klikke på «Brukerhjelp» i menyen øverst på siden, og så velge «Gå til Serviceportalen».

Åpningstid for brukerhjelp er fra 07.30 til 15:30, mandag til fredag.

Vi har etablert en vaktordning som dekker kveld, natt, helg og helligdager. Ordningen gjelder kun ved alvorlige feilsituasjoner, og er for helse og omsorg, teknisk drift og krisestab.

Klient/skole

Klient/Skole består av syv ansatte og fem lærlinger. Avdelingen er ansvarlige for valg av løsninger og modeller av klienter, samt oppsett (tanking) på disse, og skal i tillegg sikre optimal bruk av valgte løsninger i skolen.

Andre oppgaver er utskriftsløsning og skrivere, flere ulike typer klienter som telefon/nettbrett, og de har også den utegående servicen som retter feil ute på arbeidsplassene.

Server/nettverk

Server/Nettverk består av ti ansatte, og er ansvarlige for drift og overvåkning av felles datasenter og all infrastruktur for alle DDV-kommunene. Avdelingen har i tillegg rådgivningsoppgaver mot kommunene på tilrettelegging/utbygging av infrastruktur i forbindelse med nybygg og/eller omlegging av infrastruktur.

Fra oppstart 01.01.2015, har avdelingen kjørt store prosjekt knyttet til migrering av eksisterende server- og nettverksmiljø fra DDV-kommunene til nytt felles datasenter.

Parallelt bygges det også et nytt datasenter, hvor nye felles tjenester vil bli tilgjengeliggjort etter hvert som konsolideringsprosjektene blir ferdigstilt.

Dette genererer også behov for betydelige endringer i nettverksstrukturen i DDV-kommunene som gjøres parallelt med ovenstående arbeid.

Styret i DDV Drift

DDV Drift har sitt eget styre som skal ha det overordnede ansvaret for driften i samarbeidet. Styret for DDV Drift velges av DDV Styring.

Styret i DDV Drift består i 2016 av:

 • Styreleder: Sonja Svardal, Marnardal kommune
 • Nestleder: Alf Vatne, Hægebostad kommune
 • Styremedlem: Runhild Kjeldaas, Audnedal kommune
 • Styremedlem: Anne Simonsen, Lindesnes kommune
 • Styremedlem: Geir Bruli, Kvinesdal kommune
 • 1. Varamedlem: Håkon Heddeland, Marnardal kommune
 • 2. Varamedlem: Helen Talleraas, Farsund kommune
 • 3. Varamedlem: Svein Hansen, Flekkefjord kommune
 • 4. Varamedlem: Astri Marie Engeli, Åseral kommune
 • 5. Varamedlem: Erik Tronstad, Mandal kommune
 • Ansattrepresentant: Trond Mathias Svindland, DDV Drift

DKP-prosjektet

Praktisk informasjon om DKP-prosjektet finner du her: www.ddv.no/dkp-prosjektet

Brukerhjelp

Trenger du hjelp eller har spørsmål?
Det er flere måter du kan komme i kontakt med oss for å få hjelp.

 1. Gå til serviceportalen (tilknyttet kommunalt nett)
 2. Send oss en e-post
 3. Start en chat med oss
 4. Ring oss

Om oss

DDV er et IKT-samarbeid med målsetting å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i våre eierkommuner.

Siste fra aktuelt