Til hovedinnhold
Til forsiden Til forsiden
A A
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske.
Ansatt tegner hierarki

Om DDV Strategi

Hva gjør vi

DDV Strategi ivaretar den administrative ledelsen i IKT-samarbeidet. Samtidig har selskapet ansvaret for prosjektledelse av interkommunale prosjekter, bestilling og forvaltning av kommunens løsninger og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet.

DDV-kommunene ønsker å være i front for å møte fremtidens krav om utvidede tilbud og nye digitale tjenester.  I samarbeid med sentrale aktører har vi fokus på langsiktig og helhetlig tenkning rundt utvikling av nye digitale innbyggertjenester. En viktig oppgave blir å følge med på trender og nasjonale føringer på de ulike områdene. DDV Strategi utarbeider digitaliseringsstrategi for selskapet.

Prosjektledelse av interkommunale prosjekter som vil påvirke IKT-driften er en sentral oppgave for oss i DDV Strategi. Prosjekter kjøres etter prosjektmetodikken Prosjektveiviseren fra Difi og utføres i aktivt samarbeid med representanter fra de ulike kommunene.

Vi er fire ansatte i DDV Strategi. Daglig leder i DDV Drift, Odd-Lasse Worum, er til og med 2017 engasjert som daglig leder også i DDV Strategi.

 

Styret i DDV Strategi

DDV Strategi har sitt eget styre som skal ha det overordnede ansvaret for driften i samarbeidet. Styret for DDV Strategi velges av DDV Styring.

Styret i DDV Strategi består i 2016 av:

  • Styreleder: August Salvesen, Farsund kommune
  • Nestleder: Arne Wilhelmsen, Mandal kommune
  • Medlem: Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune
  • Medlem: Odd Helge Liestøl, Åseral kommune
  • Ansattes representant: Møyfrid Kårstad
  • 1. varamedlem: Hallgeir Fiddan, Audnedal kommune
  • 2. varamedlem: Malin Stokkeland, Hægebostad kommune
  • 3. varamedlem: Ove Torland, Lindesnes kommune
  • 4. varamedlem: Anne Berit Åtland Hansen, Kvinesdal kommune

 

Kompetansenettverk (KNV)

Kompetansenettverk (KNV) med deltakere fra de ni eierkommunene er opprettet for ulike sektorer. KNV har jevnlige møter for å diskutere strategisk retning innenfor det aktuelle området og være rådgivende ved prioriteringer. DDV Strategi administrer og deltar på møtene.

Les mer om våre kompetansenettverk:

Om oss

DDV er et IKT-samarbeid med målsetting å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i våre eierkommuner.

Siste fra aktuelt