Til hovedinnhold
A A
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske.
Wireless ikon

Nye lærlinger i DDV

DDV Drift ble godkjent som lærebedrift ved oppstart, og er en av de største aktørene i sitt slag på Sørlandet. Vi er opptatt av samfunnsansvaret rundt lærlinger, og ønsker å ta del i yrkesopplæringen til fremtidens IKT-servicemedarbeidere. Som selskap ser vi en klar verdi ved bruk av lærlinger i forbindelse med rekruttering etter endt læretid. Den største gevinsten av dette er at vi kan ansette personer som allerede er gjennom opplæringsperioden, og klare til produktivt arbeid.

Ved å ha lærlinger får vi god trening i å lære opp ny arbeidskraft, og også en gjennomgang av interne rutiner. Lærlingene er en ekstra ressurs, som fort blir en god og lønnsom investering. De sikrer kontinuerlig fornyelse og bedre kunnskapsforvaltning/kompetanseutvikling ved at de kommer med ny kunnskap rett fra skolebenken. I tillegg arrangerer opplæringskontorene flere kurs og annen type opplæring gjennom lærlingeløpet som de tar med seg inn i arbeidet hos oss.

Lærlingene som starter hos DDV får en overordnet faglig veileder, samt en veileder for det daglige arbeidet. Det tas inn flere nye lærlinger hvert år, slik at vi har lærlinger fra både første og andre året til enhver tid. De rullerer etter noen måneder slik at de får praksis fra alle våre tre avdelinger – Brukerhjelp, Klient og Skole, og Server og Nettverk. I år som i fjor har vi tatt inn lærlinger fra to ulike opplæringskontorer – Lister Opplæringskontor (Listerregionen) og Fagopplæring Sør (Lindesnesregionen). Tidligere har vi tatt inn tre nye lærlinger i året, men nå i høst økte vi til fire. To av disse er inne på tiltak fra NAV der de dekker lønnskostnadene, og vi tar det faglige ansvaret. Årets lærlinger er Andreas Birkeland, Andreas Marensius Halvorsen, Stian Ruthol Halvorsen og Torgny Aukland.

Arbeidsoppgavene til lærlingene går ut fra de tre hovedområdene som opplæringen deles i. Disse er systemdrift og systemovervåkning, bruker- og driftsstøtte, samt tjenesteutvikling. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av, og er en del av, fagkompetansen.

Fakta om lærlingeordningen:

  • Den generelle delen av læreplanen til lærlingene bygger på formålsparagrafene i Opplæringsloven og er forpliktende for alle som driver med videregående opplæring også for opplæring i bedrift.
  • Det overordnede målet er at opplæringen skal bidra til å utvikle «hele mennesket». Opplæring i bedrift bør derfor ha et perspektiv utover å bringe rent yrkesfaglige ferdigheter og kunnskaper.
  • IKT-servicefaget omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-infrastruktur.
  • Opplæringen er delt i tre hovedområder; Systemdrift og systemovervåkning, bruker- og driftsstøtte, samt tjenesteutvikling.
  • Lærlingene skal gjennom fire lærehalvår med avsluttende fagprøve. Fullført og bestått opplæring gir fagbrev og yrkestittel IKT-servicemedarbeider.
  • IKT-Servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester.

Informasjonen er hentet fra læreplanverket, utdanningsdirektoratet, prosedyrer fra opplæringskontorene og læreplanen i IKT-Servicefaget – VG3 / Opplæring i bedrift.

Legg igjen en kommentar

Om oss

DDV er et IKT-samarbeid med målsetting å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i våre eierkommuner.

Siste fra aktuelt