952 97 000 hjelp@ddv.no

Informasjonsbrev om anskaffelsen av «Enterprise Mobility Management» (EMM)

DDV har anskaffet en EMM-løsning for styring av nettbrett. Med denne løsningen kommer vi til å administrere alle nettbrett i sektorene Politisk, Teknisk drift, Oppvekst, Helse og Omsorg, med Administrasjonsenhetene som en opsjon.

Alle eksisterende og nyinnkjøpte nettbrett skal inn i denne fellesløsningen slik at DDV kan ivareta sikkerheten og tjenestetilgjengeligheten til nettbrettene. En felles løsning gjør at vi kan legge til rette for en bedret innføring av nettbrett ved å opprette standardprosedyrer for anskaffelse, drift og kassering av nettbrett.

Kontrakt er signert med Atea om levering av løsningen Vmware Airwatch. Vi vil starte med å konfigurere løsningen for Teknisk- og Helseenhetene ettersom disse har høyest nivå av kompleksitet. Deretter skal løsningen klargjøres for de resterende sektorene før sommeren.

Uke 13 -16: Implementering, test og idriftsettelse av løsning for Teknisk- og Helseenheter.
Uke 17-19: Implementering, test og idriftsettelse av løsning for Administrasjonsenhetene.
Uke 20-22: Implementering, test og idriftsettelse av løsning for Oppvekstsektorene.

Navnebytte fra MDM til EMM

Prosjekttittelen ble endret fra «MDM for DDV» til «EMM for DDV». Årsaken til dette er at en EMM-løsning har MDM-funksjonalitet, men i tillegg har en EMM-løsning funksjonalitet for
innholdsstyring og integrasjon mot andre informasjonssystemer. Dette gir DDV muligheter for sikre enhetenes innhold og tilpasse enhetenes oppsett bedre enn hva en MDM-løsning ville kunne.

EMM er ofte kalt for MDM av gammel arv, men i anskaffelsen av et mobilstyringssystem der MDM er kun en funksjon av hva vi ønsker å levere virket det riktig å endre prosjektets navn til riktig begrep i forhold til hva som anskaffes.

Kim André Vigemyr,
Prosjektleder