952 97 000 hjelp@ddv.no
Digitaliseringskonferansen 2018

Digitaliseringskonferansen 2018

Foredragsholderne på DDVs digitaliseringskonferanse denne uken var tydelige på at det er penger å spare på å endre arbeidsmetoder og digitalisere kommune-Norge. Det gir mulighet for bedre tjenester til innbyggerne.

DDV leder innføringen av SvarUt

Fra April 2016 begynner kommunene i DDV å sende posten digitalt. Innbyggerne velger selv i hvilken digital postkasse de ønsker å motta posten fra kommunen.

Kick-off ny ERP-løsning

2-3. mars var det kick-off for ny, felles ERP-løsning for DDV-kommunene. EVRY er valgt som leverandør med løsningen Unit4 Business World.