952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV leder innføringen av SvarUt i kommunene

Fra April 2016 begynner kommunene i DDV å sende posten digitalt. Det innbyggerne må gjøre, er å velge i hvilken digital postkasse de ønsker å motta posten fra kommunen.

Over 100 statlige virksomheter og kommuner sender post digitalt. Alle statlige virksomheter skal ta i bruk den digitale postkassen i løpet av 2016, og vi i DDV koordinerer innføringen lokalt.
For innbyggerne betyr dette at de får posten raskere samlet på et sted. Man kan lese post fra stat, kommune og private virksomheter der man er, så lenge man har nett. Innføringen vil skje gradvis og vi starter med eksempelvis byggesaker. Fordeler ved digital postkasse:

 • Tryggere enn all annen postgang.
 • Gratis å bruke.
 • Mottar og oppbevarer viktige brev ett sted, både fra private og offentlige virksomheter.
 • Får viktige brev der du er.
 • Brevene kan lagres så lenge du ønsker.
 • Sparer miljøet og reduserer offentlige avgifter.

Slik skaffer du deg en digital postkasse så snart som mulig (se norge.no)

 1. Finn fram din elektroniske ID (e-ID), for eksempel din BankID.
 2. Gå til Digipost eller e-Boks for mer informasjon om den enkelte postkassen. Velg en av disse.
 3. Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse.

Ved opprettelse vil din digitale postkasseadresse automatisk legges i det nasjonale kontaktregisteret. Du får en SMS fra Difi som bekrefter postkassevalget.
Du er da klar til å ta imot post digitalt fra det offentlige. Når du får brev, blir du varslet på SMS eller e-post og må benytte ID-porten for innlogging.

Forskjellene mellom Digipost og e-Boks
Digipost og e-Boks er likestilte, tilfredsstiller begge strenge sikkerhetskrav, og det er opp til deg å velge den postkassen som passer deg best.
Den største forskjellen er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra. Postkassene har også ulikt design og noe ulik funksjonalitet.
Dette kan du lese mer om på nettsidene til de to postkassene. Man kan enkelt bytte postkasse om man ønsker det.

Parallell bruk av Altinn
Altinn vil bli brukt parallelt med digital postkasse i en periode fremover. Et eksempel er selvangivelsen, som fortsatt kommer til Altinn.
Målet er at all digital post fra det offentlige til innbyggerne skal gå til din digitale postkasse.

Reservasjon
www.Norge.no har man har anledning til å reservere seg mot kommunikasjon på nett.

 • Når man har reservert seg, vil man motta brevene på papir.
 • Dersom man aldri har benyttet offentlige tjenester på nett som krever innlogging via ID-porten, vil man fortsatt motta offentlig post på papir. Man trenger ikke reservere seg.
 • For virksomheter går posten direkte til Altinn.

For mer informasjon om digital postkasse:
Velg digital postkasse (norge.no)
Posten digitaliseres i DDV-kommunene (Lister24)