952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV setter brukeren i fokus

Domenekonsolideringsprosjektet (DKP) innebærer at alle brukere vil få Windows 10 og Office 2016, samt at programmer gjøres tilgjengelig lokalt på PCen og via felles portal (login.ddv.no). Både programmer på åpen og sikker sone vil tilgjengeliggjøres i portalen. Målet er forbedret brukeropplevelse og support, som et resultat av en moderne og standardisert plattform. Samtidig standardiseres dokumentlagringen ved at brukerne får et begrenset hjemmeområde og kan benytte OneDrive til øvrig lagring.

Utrullingsplan: Vi starter med Audnedal som pilotkommune og ruller ut «Nye DDV» til brukerne i tidsrommet 29. mars til 5. april. Parallelt med innføringen inviteres alle ansatte til frivillig kurs i Windows 10 og OneDrive.

Utrulling og opplæringsdatoer:

  • Onsdag 29. mars og torsdag 30. mars: Rådhuset, Audnedal Bo- og Dagsenter samt Helsehuset.
  • Mandag 3. april: Konsmo Barnehage og Konsmo Skole.
  • Tirsdag 4. april: Byremo Barneskole, Byremo Ungdomsskole samt Audnedal Læringssenter.
  • Onsdag 5. april: Byremo Barnehage og Audnedal Omsorgssenter.

DDVs ressurser vil disse dagene være ute i Audnedal for å bistå de ansatte i omleggingen. Plan for når din kommune skal legges om settes opp når Audnedalpiloten er ferdigstilt. Om det skulle være noen spørsmål ift prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Leif Rune Evje – leif.rune.evje@ddv.no