952 97 000 hjelp@ddv.no

Bakgrunn:

DDV-samarbeidet har nå valgt ACOS Interact som nytt fagsystem for digitale skjema for samtlige kommuner.
Innføringen av ACOS Interact vil berøre de ansatte i alle DDV-kommunene som i dag bruker andre skjemaløsninger. Kun Flekkefjord kommune benytter ACOS Interact som skjemaløsning i dag.

Om ACOS Interact:

ACOS Skjema Designer er et komplett verktøy for å bygge, vedlikeholde og administrere elektroniske skjema. Verktøyet er enkelt å bruke og gir deg full kontroll både på utforming av skjema og format på pdf.
Integrasjon mot:

 • ACOS WebSak
 • EDB Sak
 • Arkiv (ESA) ePhorte
 • SI Public360

Prosjektstatus:

 • Leverandøren har opprettet klienter for alle kommunene
 • Gjennomført integrasjon mot statens fellestjenester
 • Fullført 2 dagers intensivopplæring hos DDV med leverandøren
 • Kommunene er i ferd med å bygge skjemaer for egne kommuner

Nøkkeldatoer:

 • Nye Lindesnes vil begynne å bruke ACOS interact fra 01.01.2020
 • Lage integrasjon mellom ACOS interact og p360 for Nye Lindesnes før 01.01.2020
 • Alle kommunene får p360 i Q1 2020 og vil ta i bruk ACOS interact fullstendig fra Q2 2020

 

Prosjektleder Ania Mendoz