952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV har arrangert digitaliseringskonferanse for sine eierkommuner to år på rad nå, og er klar for en ny konferanse i 2020.

Dato for konferansen er nå satt – den vil bli 12. og 13. mars.

Følg med på DDVs hjemmeside eller på vår Facebookside for oppdateringer etter hvert mht program.