952 97 000 hjelp@ddv.no

Erfaringer fra DKP-utrullingen

DDV har nå ferdigstilt DKP-prosjektet, hvilket innebærer at alle ansatte har fått nyinstallert PC og alle fagsystemer er flyttet opp i toppdomenet. Advania som har vært innleid som teknisk bistand har skrevet en artikkel om prosjektet der DDVs erfaringer presenteres.