952 97 000 hjelp@ddv.no

Kick-off ny ERP-løsning

DDV har inngått avtale med EVRY som leverandør av ny ERP-løsning  for kommunene i DDV-samarbeidet. Dette gjelder områdene økonomi, HR, lønn og innkjøp. EVRY leverer Unit4 Business World (UBW), tidligere Agresso.
2. og 3. mars ble det arrangert kick-off for prosjektet på Lindesnes havhotell. I overkant av 50 ansatte fra kommunene, DDV og EVRY deltok.

Fire av DDV-kommunene benytter i dag Agresso v 5.5.3, de resterende fem benytter Visma. Agresso v 5.5.3 vedlikeholdes ikke av leverandør etter oktober 2016. DDV gjennomførte derfor høsten 2015 et forprosjekt for å få svar på om det er mulig å anskaffe og implementere en ny, felles ERP-løsning for alle ni kommunene innen høsten 2016.

Resultatet fra forprosjektet var at dette er mulig, og DDV har i fortsettelsen av dette gjennomført en åpen anbudskonkurranse der EVRY gikk av med seieren.

Implementeringsprosjektet vil følge en tett plan der ny løsning skal produksjonssettes for dagens Agresso-kommuner innen 01.10.16 og for dagens Visma-kommuner innen 01.01.17.

På kick-off gjennomgikk fagressurser fra EVRY funksjonalitet og beste praksis for bruk av løsningen.

Mange av de ansatte innen de aktuelle fagområdene var ikke kjent med hverandre og hverandres arbeidsområder og samlingen var derfor en anledning til å knytte nærmere kontrakt. Hotellkjøkkenet kunne by på utsøkt mat til alle måltidene og praten gikk livlig rundt bordene.