952 97 000 hjelp@ddv.no

Etablering av IT-forum for offentlige aktører

Et nytt IT-forum med medlemmer fra landsdelens største offentlige aktører etableres nå på Sørlandet.

Avdelingsleder i KR-IKT, Ingunn Kvivik, sier IT-forumet er med på å styrke IT i det offentlige her i landsdelen på mange måter. Hun har, sammen med Odd-Lasse Worum, daglig leder for Det Digitale Vestre Agder (DDV), tatt initiativ til å samle landsdelens største offentlige IT-miljøer for å etablere et felles kompetanseforum.

I det nylig oppstartede IT-forumet er det 17 kommuner involvert:

  • KR-IKT representerer fem kommuner i Kristansandsregionen (Kristiansand, Songdalen, Søgne, Lillesand og Birkeland)
  • DDV består av ni kommuner i Vestre Agder (Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord og Åseral)
  • IKT- Agder representerer 3 kommuner i Aust-Agder (Arendal, Grimstad og Froland), samt Aust Agder Fylkeskommune

I tillegg er Vest-Agder Fylkeskommune og Universitetet i Agder aktuelle parter i dette forumet.

Til sammen representerer disse aktørene hele 40.000 IT-brukere på Sørlandet.

  • Det er bygget opp utrolig mye kompetanse i disse miljøene. Tanken er å samle de offentlige IT-aktørene i et felles forum for også å kunne samle denne kompetansen. Her ligger det klare gevinster både i forhold til innovasjon og i forhold til håndtering av utfordringer som måtte dukke opp. Samlet sett vil dette nettverket eller forumet ha så mye kompetanse at behovet for kjøp av eksterne tjenester vil reduseres kraftig, sier Kvivik.

Mandag 15. februar var det oppstartsmøte. Her ble det diskutert organisatoriske spørsmål, i tillegg til helt konkrete problemstillinger. Det viser seg, ikke uventet, at de ulike IT-miljøene er stilt overfor en rekke identiske utfordringer. Dermed ble det synliggjort at det er mye å hente på å etablere dette nettverket.

  • Vi er jo alle opptatt av å optimalisere driften og få ut best mulig tjeneste til våre brukere. Vi har mye å lære av hverandre, sa Odd Lasse Worum.

Både Worum og Kvivik var godt fornøyd med at initiativet til IT-forumet ble så positivt mottatt blant deltakerne.

Allerede på oppstartsmøtet ble det bestemt at neste samling skulle være på Universitetet i Agder. Denne samlingen ble avholdt fredag 11. mars, med blant annet samarbeid innen kurs og kompetanseheving på programmet. I tillegg var det parallellsesjoner som delte gruppen i to deler:

  • Gruppen for «Klient og programvare» snakket om arbeidet med oppsett av Windows 10, og virtualisering av programvare – med tilhørende presentasjon av «Jukebox» som brukes av UiA
  • De som deltok på «Service Management»-sesjonen fikk en presentasjon av «Shared Services» og innføring av nytt Enterprise Service Management system fra UiA, i tillegg til at hver enkelt aktør presenterte sin prosess for incidenthåndtering, med påfølgende diskusjon av valgt løsning

Dagen ble avsluttet med et kurs innen Service Management Awareness. Dette omhandlet beste praksis på tjenesteforvaltning, samt hvordan en kan optimalisere servicedesken og levere best mulig service til kunden med de ressurser en har tilgjengelig.

I forlengelsen av samlingen er det blant annet opprettet et samarbeid innen kurs og kompetanseheving med base i læringssenteret ved UiA – og flere områder vil følge dette.