952 97 000 hjelp@ddv.no

Grønn IKT / resirkulering

DDV har på vegne av alle DDV-kommunene inngått en avtale om avhending av brukt datautstyr. Det er ingen kostnader for kommunene forbundet med denne ordningen. Hovedhensikten er å få en sikker og miljømessig god løsning, så vi håper alle ønsker ordningen velkommen og bruker den aktivt.

Ordningen omfatter følgende:

 • Alle data blir slettet i henhold til godkjente standarder – dette sikrer at konfidensielle data ikke kan komme på avveie.
 • Leverandør sørger for videresalg av utstyr dersom det kan gjenbrukes av andre.
 • Utstyr som ikke kan gjenbrukes blir håndtert på en miljømessig god måte. Både enkeltkomponenter som kan gjenbrukes og tungmetall blir fjernet, før resten blir håndtert som spesialavfall.

Hvordan leverer du utstyret ditt?

 • Dersom du har mulighet til å ta med brukt utstyr når du er forbi DDV på Vigeland, så sparer du oss for mye arbeid, og dermed også utgifter. Da er det bare å komme inn til oss, kontakte Brukerhjelpen, og så hjelper vi til med å få låst inn utstyret.
 • Dersom det er ønskelig at vi henter utstyr, sørg for at alt blir samlet på ett sted, og at resepsjon eller tilsvarende funksjon vet hvor utstyret er. Legg så inn en bestilling til Brukerhjelp der du ber om å få hentet utrangert utstyr, så vil vi hente det når vi er forbi. Husk å beskrive omtrent hva slags utstyr det gjelder, og antall/omfang.

Utstyr som omfattes av ordningen:

 • Stasjonære og bærbare PCer
 • Tynnklienter
 • Skjermer, mus, tastatur o.l.
 • Skrivere uten leasingavtale
 • Nettverksutstyr
 • Dockingstasjoner
 • Eksterne harddisker, CD og DVD
 • Telefoner og digitale kameraer
 • Minnepinner og minnekort

Utstyr som ikke omfattes av ordningen:

 • Skrivere med leasingavtale (disse skal hentes av leverandør)
 • Kaffetraktere og annet EE-materiell (elektrisk og elektronisk avfall)
 • Emballasje

Husk å sende med PowerSupply (lader) til utstyr som trenger det for å fungere.