952 97 000 hjelp@ddv.no

Henvendelser til DDV

DDV Brukerhjelp har ni ansatte og én lærling. Avdelingen er blant annet ansvarlig for alle henvendelser på telefon, epost, chat, samt de som blir registrert i Serviceportalen. Noen henvendelser blir rutet videre til andre avdelinger, men Brukerhjelp står for 70-80% av alle løste saker.

Som et eksempel ble det i august 2016 registrert 1954 saker i vårt saksbehandlingssystem. Vi mottok 1848 telefoner til vårt sentralbord – noen av disse er registrert og er en del av de 1954 sakene, mens en del av dem er løst direkte over telefon. Av de 1954 registrerte sakene har 220 kommet inn via vår Serviceportal. Dette er hovedsakelig bestilling av PCer og annet utstyr, i tillegg til skjemaer for brukeradministrasjon. Vi har også fått inn 66 henvendelser via chat.

Brukerundersøkelsen vi sendte ut høsten 2015 viste at dere kunder er mest fornøyde med DDV i de tilfellene dere benyttet dere av Serviceportal og chat, men det er disse kontaktflatene som blir minst benyttet. Vi sender i løpet av høsten ut en ny brukerundersøkelse, og er spente på å se om, og i tilfelle hvordan, svarene har endret seg siden i fjor.

Det enkleste for oss er om dere benytter dere av Serviceportalen om henvendelsen passer til de skjemaene vi har der. Vi ønsker så at dere sender oss en epost, eller benytter dere av vår chatløsning som dere finner på ddv.no. For å sikre et godt og rettferdig køsystem, i tillegg til mer effektiv saksløsning, er det enklest om dere kun ringer oss hvis saken haster. Tenk da på at grad av hast blant annet styres av antall brukere det gjelder og om utilgjengeligheten gjelder virksomhetskritiske tjenester eller ikke.

TIPS!
Andre bedrifter med lignende kundemasse som DDV har opplevd nedgang i antall registrerte saker med 20% ved at kundene restartet maskinen sin før de kontaktet supportavdelingen ved feil relatert til PC, tynnklient, printer, projektor, eller annet lignende utstyr. Vi anbefaler deg å prøve dette for å se om det kan løse problemet ditt før du kontakter oss. 🙂