952 97 000 hjelp@ddv.no

Inkludering i DDV Drift

DDV er den største IKT-arbeidsplassen med kommunale rammevilkår mellom Kristiansand og Stavanger. Vi mener at vår viktigste arbeidskapital er våre egne ansatte, og tar derfor ansvar for å utvikle dem gjennom kurs, utdanning og prosjekter. Vi deltok på et seminar arrangert av NAV på Buen i Mandal den 29. september 2016. Der var vi invitert til å snakke om vårt arbeid i forhold til inkludering. Se mer informasjon under.

Som bedrift tar vi et samfunnsansvar. Vi er godkjent lærebedrift, og utdanner lærlinger i IKT-servicefaget – tre lærlinger hvert år i et toårig løp. I tillegg har vi et løpende samarbeid med videregående skoler i vår region for utplassering gjennom skoleåret, samt et samarbeid med NAV på utplassering/arbeidstrening.

Kristoffer Ludvig Fossestøl-Røksland er en av de ansatte på DDV Brukerhjelp. Han er blind, men hjelper kundene våre på lik linje med de andre ansatte. Daglig leder i DDV ble kontaktet av NAV lokalt før oppstart av DDV, og det ble arrangert et møte mellom ham og Kristoffer høsten 2014. Han sier om dette møtet at han ble oppriktig begeistret for Kristoffer, spesielt hans mot og holdninger. DDV stod foran en virksomhetsoverdragelse der kommunalt ansatte skulle overdras til et eget IKT-selskap, og det var blandede følelser rundt dette. Et større fagmiljø er interessant på mange måter, men fryder forandring?

Det var altså et delt motiv som lå til grunn for å ansette Kristoffer – han kunne få testet sine egenskaper og kunnskap hos oss, i tillegg til at han kunne være et forbilde for andre på holdninger og endringsvilje. For DDV ville dette være en bonus, og et ekstra bidrag fra Kristoffer sin side.

DDV startet opp som selskap 1/1-15, og flyttet inn i lokalet på Vigeland 1/3-15. Fra det tidspunkt har Kristoffer vært hos oss. Han sier selv at han tror oppstartstidspunktet var heldig siden noe var nytt for alle. Ingenting var etablert, og barrierer skulle brytes ned.

Kristoffer sitter sammen med resten av DDV Brukerhjelp i åpent kontorlandskap. Han jobber i størst mulig grad som sine kollegaer med å hjelpe kunder med det de måtte ha av problemer, enten via telefonsupport eller saker som kommer inn til vårt saksbehandlingssystem. Vi opplever at samarbeidet med NAV lokalt er veldig godt med tanke på tilrettelegging. Kristoffer ønsker å bli behandlet som alle andre uten noen form for særbehandling, men trenger for eksempel en leselist for å håndtere tekst på datamaskinen.

I tillegg trives han absolutt best når vi lar møblene stå på samme sted. 🙂