952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV samarbeidet er nå i fase 2 av prosjektet som innebærer innføring av nytt sak og arkivsystem Public 360 samt eByggesak fra TietoEvry til alle DDV-kommunene. De siste ukene har vi tross travle og spesielle tider med Coronakrise produksjonssatt Public 360 i tre kommuner. Hægebostad og Kvinesdal var først ute og gikk i drift 17. mars mens Flekkefjord driftssatte 24. mars. Kommunene melder tilbake at oppstarten har gått bra. Saksbehandlerne er positive og produserer dokumenter og gjør vedtak. Vi gratulerer de tre kommunene med driftssettelse!

For innbyggerne betyr innføringen av Public 360 at kommunenes postliste har endret tittel til «Offentlig Journal» og sakene er fordelt ut på kommunenes enheter. Flere av dere har kanskje allerede vært inne og sett postlisten for Hægebostad, Flekkefjord eller Kvinesdal. Dokumenter til de politiske møtene vises også i en egen innsynsløsning. Eksempler fra Kvinesdal:

– Lenke til postlisten: https://kvinesdal.pj.360online.com/

– Lenke til møteoversikten: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kvinesdal

   

På bildene ser vi Åse Johannesen Velund fra Flekkefjord og Åshild Hommen fra Hægebostad.

 

Prosjektstatus Public 360:

  • Public 360 er produksjonssatt for Lindesnes, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord.
  • Historisk uttrekk fra ePhorte utført for de tre kommunene i Nye Lindesnes. Documaster jobber med bearbeiding av uttrekk samt tilgjengeliggjøring av historiske data.
  • Planlagte produksjonssettingsdatoer er 20. april for Farsund og 27. april for Åseral.

Prosjektstatus eByggesak:

  • Tieto jobber med oppsett av eByggesaksløsningene.
  • Egen testbase blir satt opp for testing av integrasjoner samt opplæring.
  • Oppstartsmøte planlagt 21. april.
  • Kursing for prosjektgruppen 22. til 24. april.
  • Sluttbrukeropplæring planlagt i starten av juni.
  • Driftssettelse for tre kommuner 16. juni og for de tre siste 18. juni.

 

Prosjektleder – Ingrid Omland Olsen