952 97 000 hjelp@ddv.no

Hovedfokuset både hos DDV og kommunene har de siste ukene vært klargjøring til oppstart av Public 360 i Nye Lindesnes 01.01.20. Instruktører fra kommunene har deltatt på instruktøropplæring i regi av Tieto slik at de kan kjøre grunnkurs og lederkurs for ansatte i egen kommune. Planleggingen av prosjektfase 2 som innebærer innføring av Public 360 for Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad og Åseral er også i gang. Innkallelser til kursing i regi av Tieto i Januar er sendt ut og driftsettelsesdatoene er 17. mars 2020 for Hægebostad og Kvinesdal samt 24. mars 2020 for Flekkefjord, Farsund og Åseral.

 

Veien videre:

Delprosjekt 1 – Public 360 for Nye Lindesnes

Kursingen for Nye Lindesnes startet 29. november og foregår hos DDV helt frem til jul. Instruktørene er Lillian N. Haagensen og Katrine Homme fra dokumentsenteret i Marnardal og de melder om ivrige kursdeltakere og gode diskusjoner. De siste par ukene har prosjektgruppen for innføringen jobbet med godkjenningsprøve av produksjonsmiljøet: https://lindesnes.public360online.com/ . Mye er på plass, men eksempelvis gjenstår eSignatur og innsynsbegjæringsfunksjonalitet. Tieto opprettet tirsdag 10. desember alle brukerne i testmiljøet (DDV-test) inkludert organisasjonsstruktur. Planlagt dato for innlesning i produksjonsmiljøet er fredag 13. desember. Integrasjon mot ny skjemaløsning (Acos Interact) er satt opp og de som er i skjemaprosjektet skal jobbe sammen med dokumentsenteret for å få de nye skjemaene integrert på riktig sted i Public 360. Tieto jobber med tilpasning av malene til ny profil inklusiv ny log, mens DDV er i dialog med Evry og Tieto for overføring av PixEditlisenser til skanning på dokumentsenteret. Innsynsløsningen for publikum er oppe, men mangler enda noen justeringer før produksjonssetting. Vi er også i dialog med Tieto angående møteløsning for politikerne.

Delprosjekt 2 – Public 360 for resterende kommuner

Tieto starter opprettelsen av produksjonsmiljøene for de fem kommunene i fase 2 av P360 innføringen (Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad og Åseral) rett over nyttår. Kursing gjennomføres av Tieto for en del av lederne samt arkivarer, utvalgsbehandlere og sentraladministratorer i uke 3, 4 og 5. For resterende brukere vil kursene kjøres av interne instruktører i Februar/Mars. Når det gjelder opprettelse av brukere er målet å få dette til via det nye identitetshåndteringssystemet (IAM) som er under implementasjon hos DDV.

Delprosjekt 3 – eByggesak til alle kommunene

Ettersom Tieto er travelt opptatt med å få på plass systemet for de kommunene som skal driftsettes i uke 1 har de meldt tilbake at de ikke har mer informasjon å gi om eByggesak. Prosjektet starter som tidligere informert i uke 10 i 2020. Målet er å driftsette i uke 25 i 2020.

 

Prosjektleder Ingrid Omland Olsen