DDV Drift ble godkjent som lærebedrift ved oppstart, og er en av de største aktørene i sitt slag på Sørlandet. Vi er opptatt av samfunnsansvaret rundt lærlinger, og ønsker å ta del i yrkesopplæringen til fremtidens IKT-servicemedarbeidere. Som selskap ser vi en klar verdi ved bruk av lærlinger i forbindelse med rekruttering etter endt læretid. Den største gevinsten av dette er at vi kan ansette personer som allerede er gjennom opplæringsperioden, og klare til produktivt arbeid.

Vi er nå i gang med ansettelse av lærlinger som har oppstart i august 2019. Trenger du, eller noen du kjenner, lærlingplass? Send CV og søknad til Ronald Braun (ronald.braun@ddv.no).

Lærlingene som starter hos DDV får en overordnet faglig veileder, samt en veileder for det daglige arbeidet. Det tas inn flere nye lærlinger hvert år, slik at vi har lærlinger fra både første og andre året til enhver tid. De rullerer etter noen måneder slik at de får praksis fra både Brukerhjelp, Klient og Skole, og Server og Nettverk. Vi tar inn tre til fire lærlinger i året, og de er fra to ulike opplæringskontorer – Lister Opplæringskontor (Listerregionen) og Fagopplæring Sør (Lindesnesregionen).

Arbeidsoppgavene til lærlingene går ut fra de tre hovedområdene som opplæringen deles i. Disse er systemdrift og systemovervåkning, bruker- og driftsstøtte, samt tjenesteutvikling. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av, og er en del av, fagkompetansen.

FAKTA OM LÆRLINGEORDNINGEN:

  • Den generelle delen av læreplanen til lærlingene bygger på formålsparagrafene i Opplæringslova og er forpliktende for alle som driver med videregående opplæring også for opplæring i bedrift.
  • Det overordnede målet er at opplæringen skal bidra til å utvikle «hele mennesket». Opplæring i bedrift bør derfor ha et perspektiv utover å bringe rent yrkesfaglige ferdigheter og kunnskaper.
  • IKT-servicefaget omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-infrastruktur.
  • Opplæringen er delt i tre hovedområder; Systemdrift og systemovervåkning, bruker- og driftsstøtte, samt tjenesteutvikling.
  • Lærlingene skal gjennom fire lærehalvår med avsluttende fagprøve. Fullført og bestått opplæring gir fagbrev og yrkestittel IKT-servicemedarbeider.
  • IKT-Servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester.

Informasjonen er hentet fra læreplanverket, utdanningsdirektoratet, prosedyrer fra opplæringskontorene og læreplanen i IKT-Servicefaget – VG3 / Opplæring i bedrift.