952 97 000 hjelp@ddv.no

Kompetansenettverk (KNV) i DDV-kommunene

Kompetansenettverkene (KNV’ene) er de viktigste samarbeidsorganene mellom DDV og kommunene. Hvert KNV består av en representant fra hver av kommune innenfor en fagenhet. Representantene skal være kommunens stemme inn i DDV med hensyn til innspill, ønsker og «bestillinger», og skal samtidig være DDVs stemme ut i kommunene med hensyn til det som besluttes i KNV’et.

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Kompetansenettverket jobber med å definere fremtidens skole samt sikre at elevene har digitale hjelpemidler som bidrar til læring.

Les mer >>

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kompetansenettverket evaluerer hvordan IKT kan utnyttes for å sikre gode, helhetlige helse- og omsorgstjenester for innbyggerne.

Les mer >>

Sak og arkiv

Sak og arkiv

Kompetansenettverket ser på hvordan kommunene kan ta imot, behandle og arkivere informasjon på en smartere og sikrere måte gjennom økt digitalisering.

Les mer >>

Økonomi, HR og lønn

Økonomi, HR og lønn

Kompetansenettverket er involvert i felles ERP-løsninger for kommunene og jobber for felles ressursutnyttelse på tvers.

Les mer >>

Plan, bygg og geodata

Plan, bygg og geodata

Kompetansenettverket for fagområdet Plan, bygg og geodata jobber for å finne felles digitale løsninger for DDV-kommunene innenfor arbeidsområder som: byggesaksbehandling; planbehandling av kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan; kart; matrikkel.

Les mer >>

Informasjonssikkerhet

Informasjons-sikkerhet

Kompetansenettverket jobber med spørsmål rundt informasjonssikkerhet og personvern i kommunene. Sakene som skal behandles handler i utgangspunktet ikke om teknikk, men om å få på plass nødvendige avtaler og tilrettelegge rutiner, i tillegg til holdningsskapende arbeid hos ansatte i kommunen.

Les mer >>

Digital dialog

Innbyggerdialog

Kompetansenettverket for innbyggerdialog arbeider med å utarbeide selvbetjeningsløsninger for innbyggere, næringsliv og ansatte. Dette skal gi rask tilgang til relevant informasjon og innsyn til egne data.

Les mer >>

Teknisk drift

Teknisk drift

Kompetansenettverket for fagområdet Drift av eiendom og tekniske anlegg jobber for felles løsninger, felles plattform og felles forståelse av hvilke digitale løsninger en skal satse på.

Les mer >>