952 97 000 hjelp@ddv.no

Innbyggerdialog

Nasjonale føringer sier at innbyggere og næringsliv skal få et digitalt førstevalg for kommunikasjon med forvaltningen.

Kompetansenettverket for innbyggerdialog arbeider med å utarbeide selvbetjeningsløsninger for innbyggere, næringsliv og ansatte. Dette skal gi rask tilgang til relevant informasjon og innsyn til egne data. 
Et annet viktig område er å tilrettelegge for at innbyggere og næringsliv skal få den informasjonen de trenger på en så enkel og rask måte som mulig, blant annet gjennom å bygge ut Min Side på kommunens nettportaler.

Digitaliseringsmål i DDVs digitaliseringsstrategi 2018-2020:

  • Tilgjengelig kommune 24/7
  • Selvbetjente innbyggere, næringsliv og ansatte
  • Rask tilgang til relevant informasjon
  • Én henvendelse, et svar
  • Være tilstede der innbyggeren er

Deltakere:

Linda Svendsen, Farsund kommune
Malene Danielsen, Flekkefjord kommune
Andrè Krüger Eiken, Hægebostad kommune
Hege Fåland Ludvigsen, Kvinesdal kommune
Rolf Steinar Bergli, Lindesnes kommune
Odd Helge Liestøl, Åseral kommune