952 97 000 hjelp@ddv.no

Økonomi, HR og lønn

En kommune forvalter store verdier og har mange ansatte innenfor de ulike tjenesteområdene kommunene leverer. Å ha velfungerende administrative støttetjenester er viktig for at apparatet skal fungere og at verdiene forvaltes på en optimal måte.

Kompetansenettverket for Økonomi, HR og lønn har i 2017 hatt hovedfokus på implementering av ny ERP-løsning (økonomi, HR, lønn, innkjøp) for alle ni kommunene i DDV-samarbeidet. Dette innebærer på sikt felles arbeidsprosesser og at ressursene i mye større grad kan benyttes på tvers. En effekt av dette vil være bedre forvaltning og utnyttelse av kommunens ressurser.

I 2018 planlegges nye løsninger for HR-området som rekruttering og kompetanse- og medarbeideroppfølging. Digitalisering, endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er fokusområder i prosjektgrupper som utnevnes av kompetansenettverket.

Brukervennlige løsninger for selvbetjening, betaling og innsyn til egne data er eksempler på prioriterte digitaliseringmål for ERP-området.

Kompetansenettverket møtes 4 ganger i året og består av linjeledere innen administrative støttetjenester, eksempelvis kommunalsjef økonomi og personalsjef.

Deltakere:

Anita Ore, Farsund kommune
Dag Ivar Staurseth, Flekkefjord kommune
Nils Olav Dunsæd, Hægebostad kommune
Ove Ege, Kvinesdal kommune
Sonja Svardal, Lindesnes kommune
Rune Hole Nilsen, Åseral kommune