952 97 000 hjelp@ddv.no

Økonomi, HR og lønn

En kommune forvalter store verdier og har mange ansatte innenfor de ulike tjenesteområdene kommunene leverer. Å ha velfungerende administrative støttetjenester er viktig for at apparatet skal fungere og at verdiene forvaltes på en optimal måte.

Kompetansenettverket for Økonomi, HR og lønn har hovedfokus på at kommunene har effektive og brukervennlige administrative løsninger. Spesielt har nye moduler og utnyttelse av ERP-systemet (økonomi, HR, lønn, innkjøp) vært prioritert. 

Digitalisering, endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er fokusområder i prosjektgrupper som utnevnes av kompetansenettverket. Brukervennlige løsninger for selvbetjening, betaling og innsyn til egne data samt automatisering er eksempler på prioriterte digitaliseringsmål for ERP-området.

Kompetansenettverket møtes 4 ganger i året og består av kommunallederne innen økonomi og personal fra hver kommune.

Deltakere:

Anita Ore og Olaf Eikeland, Farsund kommune
Thor Erik Abrahamsen og Kirsten Mauland, Flekkefjord kommune
Åse Reidun Lande og Nils Olav Dunsæd, Hægebostad kommune
Ove Ege og Rune Grimsby, Kvinesdal kommune
Sonja Svardal og Lene Vigeland Wilhelmsen, Lindesnes kommune
Rune Hole Nilsen og Ellen Ubostad Haaland, Åseral kommune