952 97 000 hjelp@ddv.no

Oppvekst og utdanning

Et godt barnehage og skoletilbud danner grunnlaget for utvikling og vekst hos barn og unge. Skole og oppvekstsektoren er den største brukergruppen i DDV-kommunene med 6700 elever, 800 lærere og ca 4000 PCer fordelt på 34 skoler.

Kompetansenettverket (KNV) for skole og oppvekst jobber med å definere fremtidens skole samt sikre at elevene har digitale hjelpemidler som bidrar til læring. Økt grad av tilgjengelighet på ulike typer digitale enheter, nye informasjonskanaler samt måten elever lærer på er i endring, og det stilles krav til nye og mer individuelt tilpassede metoder for å skape læring i skolehverdagen.

I 2018 vil hovedfokus være implementering og god utnyttelse av nytt oppvekstadministrativt system (OAS) for DDV-kommunene. IST er valgt som leverandør med en løsning som skal forenkle administrasjon og gi økt digitalisering for barn, ansatte og foresatte i barnehage, skole. Oppstart for skoleløsningen vil være høsten 2018, mens SFO og barnehage skal innføres høsten 2018 og være i drift til hovedopptaket i 2019.

KNV består av en representant fra hver kommune og er en kombinasjon av kommunalsjefer, rektorer samt inspektør. Tre til fire ganger årlig samles gruppen med hovedfokus på langsiktig utviklingsarbeid innenfor skolesektoren.

Deltakere:

Terje Andreassen, Farsund kommune
Svein Hansen, Flekkefjord kommune
Anne-Marie Telhaug, Hægebostad kommune
Bjørn Arild Frestad, Kvinesdal kommune
Erik Tronstad, Lindesnes kommune
Mona Klepsland, Åseral kommune