952 97 000 hjelp@ddv.no

Plan, bygg og geodata

Kompetansenettverket for fagområdet Plan, bygg og geodata jobber for å finne felles digitale løsninger for DDV-kommunene innenfor arbeidsområder som:

  • byggesaksbehandling
  • planbehandling av kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan
  • kart
  • matrikkel

Digitaliseringsmål:

  • Fremtidsrettede løsninger for selvbetjening, forenkling og samhandling
  • ​Alle nødvendig informasjon er digitalisert ​
  • ​Bruk av nasjonale fellesløsninger på området​
  • ​​​Økt kartsamarbeid i kommunene

Deltakere:

Jan Hornung, Farsund kommune
Ståle Olsen, Hægebostad Kommune
Chris Michelsen, Kvinesdal Kommune
Glenn Anderson, Lindesnes kommune
Astrid Marie Engeli, Åseral kommune