952 97 000 hjelp@ddv.no

Sak og arkiv

En kommune mottar daglig store mengder informasjon, informasjon som kommunen skal ta stilling til, saksbehandle og ta vare på for ettertiden. Dette er alt fra barnehagesøknader til rundskriv fra departementer. En kommune genererer også store mengder informasjon, alt fra reguleringsplaner til svar på barnehagesøknader.

Kompetansenettverket (KNV) for fagområde sak og arkiv jobber med hvordan kommunene kan ta imot, behandle og arkivere all denne informasjonen på en smartere, billigere, sikrere og mer effektiv måte gjennom økt digitalisering.

Sak og arkiv er et sektorovergripende fagområde – saksbehandling og arkivering er noe som må gjøres i alle kommunens enheter og avdelinger.

Ved siden av å jobbe med strategier for digitalisering av sak og arkiv, jobber kompetansenettverket som prosjektgruppe for konkrete digitaliseringsprosjekter. For tiden jobbes det med blant annet med digitalisering av byggesaksarkiv ledet av Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) samt uttrekk av arkivsystemdata for deponering i samarbeid med Documaster.

Deltakere:

Jorunn Litland, Farsund kommune
Elisabeth Lenz Litlehei, Flekkefjord kommune
André Krüger Eiken, Hægebostad kommune
Olaug Aase Sindland, Kvinesdal kommune
Karina H. Larsen, Lindesnes kommune
Anne Brit Fossdal, Åseral kommune