952 97 000 hjelp@ddv.no

Drift av eiendom og tekniske anlegg

Kompetansenettverket for fagområdet Drift av eiendom og tekniske anlegg jobber for felles løsninger, felles plattform og felles forståelse av hvilke digitale løsninger en skal satse på.

Kompetansenettverket er involvert i 2018 og 2019 i anskaffelsen av et felles system for beregning av kommunale avgifter og eiendomsskatt ut utsendelse av fakturaer for dette til innbyggere og næringsliv.

 

Digitaliseringsmål:

  • Selvbetjeningsløsninger for innbyggere og ansatte
  • All anleggsdokumentasjon er digitalisert
  • Tilgang til data på tvers av løsninger
  • Felles plattform for drift, overvåkning og styring av tekniske bygg og anlegg
  • Enkel befolkningsvarsling 24/7

Deltakere:

Roy Quale, Farsund kommune
Arnt Nøkland, Hægebostad kommune
Geir Netland, Kvinesdal kommune
Tormod Try, Lindesnes kommune
Kjell Ljosland, Åseral Kommune