952 97 000 hjelp@ddv.no

Informasjon om undersøkelsen

Siden oppstart av DDV er det kjørt fire kundeundersøkelser – i 2015, 2016, 2018 og 2019. I 2017 var vi travelt opptatt med domenekonsolideringsprosjektet, og det ble derfor ikke kundeundersøkelse det året.

Årets undersøkelse baserer seg på de vi har hatt tidligere år for å kunne sammenligne svarene. Vi har også lagt til nye spørsmål som undersøker effekten av tiltak vi har gjort, eller sjekker behov for endringer i måten vi jobber på og hva vi leverer.

Oppbygningen er slik at respondenten får spørsmål basert på de svarene som blir gitt. Et eksempel på det er at om du har krysset av at du jobber innen oppvekst og utdanning så vil du få spørsmål om KNV for oppvekst og utdanning og fysisk tilstedeværelse på skolene. Det er både avkrysning og tekstsvar. For å gi et bilde av hvor mange som har gitt oss kommentarer/tekstsvar så kom det opp i 84 sider med tekst – hele 46449 ord.

Undersøkelsen var aktiv i fire og en halv uke i oktober/november. Det blir sendt ut invitasjonsepost til alle første dagen, og så vil de som ikke har fullført undersøkelsen få opp til to påminnelseseposter.

Basert på svarene som gis lager DDV tiltakspunkter for hva som skal jobbes videre med og hvilke tiltak som skal prioriteres.

Vurdering av utvalget

Totalt for undersøkelsen er det 27% som har gjennomført, og 4% har gitt noen svar. Vi er fornøyde med en deltakelse på rundt regnet 2000 respondenter. Når det gjelder fordeling per kommune er det som forventet med tanke på antall ansatte per kommune. Den største utfordringen finner vi i sektor. Det er ikke en unaturlig fordeling av respondenter per sektor gitt at hoveddelen av de ansatte jobber i helse/omsorg og oppvekst/utdanning, men det at 81% fordeler seg på kun to sektorer gjør det vanskelig å trekke ut noe fra de mindre sektorene.

Noen av resultatene

Vi presenterer ikke alle resultater her, ønsker du mer informasjon finnes det tilgjengelig.

Kort oppsummert – vi er strålende fornøyde med resultatene! 🙂

I hvilken grad er du fornøyd med DDV?

  • Veldig misfornøyd: Rundet opp til 2% (1,5% – 24 personer)
  • Misfornøyd: Rundet opp til 2% (1,8% – 28 personer)
Sammenligning per år:

Gjennomsnitt per år:

Her ser vi at alle kommuner utenom Lindesnes er mer fornøyd i år enn i fjor. Lindesnes har lik gjennomsnittscore som i fjor.

Kjennskap til KNV per sektor:

Kjennskap til personvernombud:

I hvilken grad er du fornøyd med fysisk tilstedeværelse i skolen?

Vi har stilt spørsmål om fysisk tilstedeværelse i skolen de to siste årene.

I hvilken grad er du fornøyd med vår Serviceportal?

I hvilken grad er du fornøyd med FAQene på vår Serviceportal?

Har du behov for IT-opplæring fra DDV?

 

Oppsummert – Kort om tiltakspunkter for 2020:

  • Vi ser på hvor fornøyde dere er med oss brutt ned per kommune og sektor, og setter opp tiltak basert på dette
  • Fysisk tilstedeværelse i skolene
  • Informasjon om/markedsføring av DDV
  • Bedre tilgjengelighet, saksbehandling, bestilling/oppkobling/klargjøring av PC-utstyr, deltakelse i prosjekter
  • Øke kjennskapen til KNV, personvernombud, Serviceportal og DDV Facebook
  • Forventninger fra kundene: Bra service, stabil drift, bidra på utvikling/strategi/prosjekt