952 97 000 hjelp@ddv.no

Lærlinger i DDV Drift

DDV Drift ble godkjent som lærebedrift ved oppstart, og er en av de største aktørene i sitt slag på Sørlandet. Vi er opptatt av samfunnsansvaret rundt lærlinger, og ønsker å ta del i yrkesopplæringen til fremtidens IKT-servicemedarbeidere. Som selskap ser vi en klar verdi ved bruk av lærlinger i forbindelse med rekruttering etter endt læretid. Den største gevinsten av dette er at vi kan ansette personer som allerede er gjennom opplæringsperioden, og klare til produktivt arbeid.

Ved å ha lærlinger får vi god trening i å lære opp ny arbeidskraft, og også en gjennomgang av interne rutiner. Lærlingene er en ekstra ressurs, som fort blir en god og lønnsom investering. De sikrer kontinuerlig fornyelse og bedre kunnskapsforvaltning/kompetanseutvikling ved at de kommer med ny kunnskap rett fra skolebenken. I tillegg arrangerer opplæringskontorene flere kurs og annen type opplæring gjennom lærlingeløpet som de tar med seg inn i arbeidet hos oss.

Lærlingene som starter hos DDV får en overordnet faglig veileder, samt en veileder for det daglige arbeidet. Det tas inn tre nye lærlinger hvert år, slik at vi har lærlinger fra både første og andre året til enhver tid. De rullerer hvert halvår slik at de får praksis fra alle våre tre avdelinger – Brukerhjelp, Klient og Skole, og Server og Nettverk. I år har vi tatt inn lærlinger fra to ulike opplæringskontorer, Lister Opplæringskontor (Lister regionen) og Fagopplæring Sør (Lindesnes regionen).

Arbeidsoppgavene til lærlingene går ut fra de tre hovedområdene som opplæringen deles i. Disse er systemdrift og systemovervåkning, bruker- og driftsstøtte, samt tjenesteutvikling. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av, og er en del av, fagkompetansen.

To av førsteårslærlingene våre har beskrevet sin arbeidshverdag og oppfatning av lærlingetiden her hos oss i DDV:

Anders Bergmann Hommen er førsteårslærling, og de siste månedene har han vært på avdeling «Klient og Skole»:

  • Jeg elsker jobben min her. Mye forskjellig å gjøre og lære, mange plasser å dra til og mange mennesker å møte. Er den perfekte læreplassen for ivrige lærlinger. Jeg synes DDV er en veldig god arbeidsgiver som har ordnet med dyktige veiledere, kontrakter med opplæringskontoret, o.l.

Anders sier at på avdeling «Klient og Skole» så går det mye i å sette opp laptoper, stasjonærmaskiner, og iblant servere. Andre dager så er han ute i kommunene og løser saker som ikke kan løses via fjernstyring eller er raskere å løse når man er fysisk tilstede. Disse sakene har han gjort for det meste på skoler, i blant på rådhusene og noe innenfor helse. Ellers går en del av tiden til å lage en halvårsoppgave.

Det gøyeste han har vært med på er å gjøre endringer i infrastrukturen, som å sette inn nye switcher i nettverket og koble opp lokasjoner til nytt trådløst nett. Han trives også godt med å gjøre vanskelige saker på brukerhjelpen som krever høyrere tilgangsnivå, samt å sitte telefonvakt på sentralbordet til DDV Brukerhjelp.

Adrian Alexandersen er også førsteårslærling, og har tilbrakt de siste månedene på avdeling «Server og Nettverk»:

  • Å få jobbe på en plass som DDV er veldig bra, det er en stor bedrift med mange ulike folk. Det at så mange forskjellige typer mennesker jobber hos DDV, og at de er så bra fordelt, gjør at jeg har blitt kjent med mennesker med ulike interesser og meninger, dette gir også mulighet til å lære mer av dem. Jeg er veldig fornøyd med å få DDV som arbeidsgiver, ikke bare på grunn av folkene som jobber her, men også at det tas inn flere lærlinger hvert år som gir mulighet til flott samarbeid, til at vi kan lære av hverandre, og at vi kan hjelpe hverandre. En annen ting som jeg synes er veldig bra er at det er så mange kommuner som blir driftet av DDV. Det gir oss en mulighet til å utvide vår kompetanse enda mer siden vi kan sette oss inn i flere fagsystemer, komponenter og ikke minst møte masse trivelige folk.

En typisk dag for Adrian hos «Server og Nettverk» er å reise rundt med veilederen sin til kommunene og løse nettverkssaker, for eksempel å sette opp ny switch, sette opp AP (aksesspunkt), feilsøke eller gå på befaring. De konfigurerer gjerne switchene på kontoret først for å være sikre på at de er satt opp riktig. I tillegg gjør han enkle nettverksoppgaver som å patche opp et punkt eller sette opp et nytt AP selv, og åpner det i switchen.

Hans favorittoppgave er når han kan hjelpe kundene, enten det er via telefon/fjernstyring eller det er å kjøre ut å hjelpe til direkte:

  • Enkelt og greit så trives jeg best med interaksjoner med kunder for en positiv prat og forhåpentligvis dele en latter eller to.

Fakta om lærlingeordningen:

  • Den generelle delen av læreplanen til lærlingene bygger på formålsparagrafene i Opplæringslova og er forpliktende for alle som driver med videregående opplæring også for opplæring i bedrift.
  • Det overordnede målet er at opplæringen skal bidra til å utvikle «hele mennesket». Opplæring i bedrift bør derfor ha et perspektiv utover å bringe rent yrkesfaglige ferdigheter og kunnskaper.
  • IKT-servicefaget omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-infrastruktur.
  • Opplæringen er delt i tre hovedområder; Systemdrift og systemovervåkning, bruker- og driftsstøtte, samt tjenesteutvikling.
  • Lærlingene skal gjennom fire lærehalvår med avsluttende fagprøve. Fullført og bestått opplæring gir fagbrev og yrkestittel IKT-servicemedarbeider.
  • IKT-Servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester.

Informasjonen er hentet fra læreplanverket, utdanningsdirektoratet, prosedyrer fra opplæringskontorene og læreplanen i IKT-Servicefaget – VG3 / Opplæring i bedrift.