952 97 000 hjelp@ddv.no

Meldte sak nr. 10.000

Siden DDV begynte sin drift i januar i år, har 10.000 henvendelser om brukerhjelp blitt sendt inn via telefon, e-post eller chat. 
– Dette er en milepæl for brukerhjelpen i DDV, sier avdelingsleder for DDV Brukerhjelp, Leif Rune Evje.

Samtidig mener Evje at 10.000 er alt for mange brukerhjelphenvendelser etter åtte måneders drift.
– Det burde bare vært halvparten, sier han.

Flest på telefon

Det var Synnøve Hultin, styrer i Hægebostad barnehage, som meldte inn sak nummer 10.000. Da hun skulle logge på sin bærbare pc, så kom hun ikke inn i programmet hvor hun skulle gjøre jobben sin.

– Hun hadde mistet klareringsforholdet til domenekontrolleren, sier Nikolai Guttormsen på DDV Brukerhjelp, brukerstøtteavdelingen i DDV Drift. Og dermed gjorde hun som de fleste ansatte i de ni DDV-kommunene gjør når det er noe som ikke virker, og som må løses fort – hun tok opp telefonen og ringte 952 97 000.

– Vi har nok en overvekt av henvendelser på telefon, sier Leif Rune Evje.

 

– De henvendelsene vi får som det ikke haster med, får vi ofte på e-post. Men når det haster, velger de fleste å ringe.

For Synnøve Hultin var henvendelsen vellykket – kort tid etter telefonen, fikk hun tilbake sin tilgang og kunne komme i gang med jobben sin på pc’en.

Konsolidering

Feil av den typen som Synnøve Hultin meldte inn, skal forhåpentligvis være en saga blott snart, mener Evje.

– DDV er enda i begynnelsen, og selv om IKT-avdelingene i de ni kommunene er samlet på ett kontor på Vigeland, så kjører programmene og systemene som de ansatte i kommunen bruker ennå på de gamle serverne, sier han.

Men det er i ferd med å endre seg. DDV Drift jobber med store konsolideringsprosjekter innenfor servere, domener og nettverk, og når disse er ferdigstilt er det meningen at alt av programmer og systemer skal flyttes over til en felles serverpark for hele DDV.
– Den første kommunen i DDV som skal over på den nye serverparken er faktisk Hægebostad, sier Leif Rune Evje til Synnøve Hultin.