952 97 000 hjelp@ddv.no

Kjære kollega,

Vi er helt avhengige av digital teknologi for å drive virksomhetene. Det gjør oss sårbare. For IT-angrep skjer hver dag. Rammer det oss, kan det føre til tap av verdifulle data, forstyrre driften og ramme uskyldige tredjeparter.

Bevisstgjøring reduserer risikoen for og konsekvensen av slike hendelser. Derfor inviterer vi nå alle ansatte til å delta i en NanoLearning-prosess i digital sikkerhet.

Prosessen består av 3-minutters leksjoner sendt på e-post, et format som gjør det enkelt å delta selv i en hektisk hverdag. Ledere får rapporter over deltakelsen.

Første leksjon kommer torsdag, 8. oktober, kl. 07:00 fra Odd Lasse Worum, Kurs i digital sikkerhet, med adressen course@nanolearning.com. Deretter vil du motta en ny leksjon hver torsdag i oktober.

NanoLearning-prosessen leveres i samarbeid med leverandøren Junglemap. Ved spørsmål, kontakt support@junglemap.com.

KNV for Informasjonssikkerhet besluttet i siste møte å gjennomføre en aktivitet med korte opplæringsøvelser ifm sikkerhetsmåneden oktober.

Alle som gjennomfører øvelsene er med i trekningen av en oppmerksomhet når sikkerhetsmåneden er over.

Mvh DDV og KNV for Informasjonssikkerhet