952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV ønsker å ha fokus på sikkerhet i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned som er nå i oktober. Nasjonal Sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, som bidrar til økt verdiskapning og velferd.

Den siste tiden har det vært mange oppslag i media om passord som har kommet på avveie og ett av rådene som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har, er å ikke gjenbruke passord på flere tjenester. Dersom noen får tak i passordet ditt fra en av tjenestene du bruker, er det enkelt å få tilgang til de andre tjenestene med det samme passordet. Flere gode råd om passordsikkerhet kan du lese her: https://nsm.stat.no/aktuelt/passordanbefalinger-fra-nasjonal-sikkerhetsmyndighet/