952 97 000 hjelp@ddv.no

Nye lærlinger i DDV

DDV Drift ble godkjent som lærebedrift ved oppstart, og er en av de største aktørene i sitt slag på Sørlandet. Vi er opptatt av samfunnsansvaret rundt lærlinger, og ønsker å ta del i yrkesopplæringen til fremtidens IKT-servicemedarbeidere. Som selskap ser vi en klar verdi ved bruk av lærlinger i forbindelse med rekruttering etter endt læretid. Den største gevinsten av dette er at vi kan ansette personer som allerede er gjennom opplæringsperioden, og klare til produktivt arbeid.

Ved å ha lærlinger får vi god trening i å lære opp ny arbeidskraft, og også en gjennomgang av interne rutiner. Lærlingene er en ekstra ressurs, som fort blir en god og lønnsom investering. De sikrer kontinuerlig fornyelse og bedre kunnskapsforvaltning/kompetanseutvikling ved at de kommer med ny kunnskap rett fra skolebenken. I tillegg arrangerer opplæringskontorene flere kurs og annen type opplæring gjennom lærlingeløpet som de tar med seg inn i arbeidet hos oss.

Lærlingene som starter hos DDV får en overordnet faglig veileder, samt en veileder for det daglige arbeidet. Det tas inn flere nye lærlinger hvert år, slik at vi har lærlinger fra både første og andre året til enhver tid. De rullerer etter noen måneder slik at de får praksis fra alle våre tre avdelinger – Brukerhjelp, Klient og Skole, og Server og Nettverk. I år som i fjor har vi tatt inn lærlinger fra to ulike opplæringskontorer – Lister Opplæringskontor (Listerregionen) og Fagopplæring Sør (Lindesnesregionen). Tidligere har vi tatt inn tre nye lærlinger i året, men nå i høst økte vi til fire. To av disse er inne på tiltak fra NAV der de dekker lønnskostnadene, og vi tar det faglige ansvaret. Årets lærlinger er Andreas Birkeland, Andreas Marensius Halvorsen, Stian Ruthol Halvorsen og Torgny Aukland.

Arbeidsoppgavene til lærlingene går ut fra de tre hovedområdene som opplæringen deles i. Disse er systemdrift og systemovervåkning, bruker- og driftsstøtte, samt tjenesteutvikling. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av, og er en del av, fagkompetansen.