952 97 000 hjelp@ddv.no

DDVs kursrom er denne høsten fullbooket av ulike grupper som skal gjennom opplæring og holde arbeidsmøter. En av disse er gjengen som jobber med de nye websidene til kommunene.

 

Prosjektleder John Erik Kristensen gir her en status fra arbeidet:
Prosjektet hadde oppstartsmøte 15. august, og har også gjennomført første begynnerkurs og første kursdag. I tillegg ble det holdt et minikurs i å legge inn innhold på arbeidsnettstedene før kommunevalget. I forkant av dette har det vært flere aktiviteter. Mer om forarbeidet og veien videre kan leses her:

 

BAKGRUNN:

DDV-samarbeidet har nå valgt CustomPublish som ny løsning for kommunale nettsider. Løsningen skal være innført i nye Lindesnes i løpet av 2019, slik at den nye kommunen begynner 1.1.20 med nye nettsider. De øvrige kommunene i DDV-samarbeidet skal ha nye nettsider på plass i løpet av januar 2020.

Løsningen erstatter dagens «Open Source»-løsning basert på Joomla-plattformen, som kommunene har brukt siden 2011.

Det er flere årsaker til at DDV og kommunene i 2019 valgte å legge ned Joomla-løsningen og gå for en kommersiell løsning. To av de viktigste var:

  1. Den oppgraderte versjonen av Joomla ble kompleks og var vanskelig å vedlikeholde, og krevde i praksis en halv stilling i DDV kun for vedlikehold. Videreutvikling av løsningen var i praksis ikke mulig.
  2. Joomla-løsningen var ikke fremtidsrettet, og det lot seg ikke gjøre å bygge inn en Min Side-funksjonalitet i den.

DETTE HAR SKJEDD SÅ LANGT I 2019:

  • Det ble lagt ut en veiledende kunngjøring 8. januar om at det ville komme en anskaffelseskonkurranse våren 2019.
  • I løpet av januar og februar ble det laget en kravspesifikasjon for anskaffelsen.
  • 2. mars ble anskaffelsen kunngjort. Anskaffelsen skal være på fire år med mulighet for ytterligere to år som opsjon. Frist for å komme med tilbud var 12. april.
  • Tre leverandører leverte tilbud: Acos, CustomPublish, Bouvet/SiteVision. Det ble gjennomført demonstrasjoner av alle løsningene, og det ble gjennomført forhandlinger med alle leverandørene.
  • Etter forhandlingene fikk leverandørene anledning til å komme med oppdaterte tilbud. Disse tilbudene ble evaluert, og CustomPublish ble vinner av konkurransen.
  • Kontraktsmøte ble gjennomført 20. juni, og i ettertid er avtaler underskrevet.
  • 15. august ble det gjennomført oppstartsmøte i prosjektet. Prosjektgruppen gikk der inn for at alle kommunene bruker CustomPublish sin «kommunekonsept»-mal for sidene. Dermed unngår en å bruke tid på en designprosess i høst, og kan fokusere på innholdsproduksjon.
  • 19. august ble det opprettet arbeidsnettsteder for alle kommunene, der webredaktørene kan begynne å legge inn innhold.

VIDERE ARBEID I HØST:

I september og oktober kjøres det oppfølgingskurs for webredaktørene. I desember sammenstilles design, innhold og integrasjoner, og 1.1.20 lanseres Lindesnes kommunes portal. De andre kommunenes portaler lanseres i løpet av januar.

 

Prosjektleder John Erik Kristensen