952 97 000 hjelp@ddv.no

I februar 2019 var alle vi i DDV samlet en hel dag for å gå gjennom kulturkartleggingen for 2018. Se tidligere sak her. Det var lagt opp til en halv dag til å jobbe med våre verdier og visjon, og i gruppearbeid fikk alle komme med innspill. Vi var åpne både for å beholde og bytte ut eksisterende verdier og visjon, det viktige var å få en konstruktiv og god diskusjon rundt dem. Etter gruppearbeid og presentasjon av forslag satte vi ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle avdelinger til å jobbe videre med innspillene.

   

Bakgrunnen for valget av visjon er først og fremst innspillene fra ansattsamlingen. Arbeidsgruppen har i tillegg koblet visjon til både digitaliseringsstrategi og virksomhetsstrategi, at vi skal ha felles infrastruktur og standardisering som grunnmur, at vi er rådgiver og koordinator for utnyttelse av digitale løsninger, samt at vi er involvert fra idé til ferdig løsning. Både visuelt og i visjonen ønsker vi å vise klart frem at vi representerer alle kommunene i samarbeidet vårt. I bildet under er vår nye visjon – og så håper vi de fleste av dere kjenner igjen linjen som visualiserer «fra hav til hei»:

For verdiene jobbet vi med en metode som kalles konkurrerende verdier, med god hjelp av konsulent fra Inovati AS. Den baserer seg på ulik grad av fokus (internt og eksternt), fleksibilitet og kontroll.

I gruppearbeidet dukket det opp mange ulike verdier, både nye og gamle. Arbeidsgruppa samlet sammen innspillene, og basert på hvilke verdier flest mener at passer til oss i DDV, samt jobben vi gjør nå og skal gjøre i fremtiden, så falt valget på:

Pålitelig er en verdi vi har hatt helt fra oppstart, og denne ønsket mange at skulle være med videre. De nye verdiene «Dyktig» og «Modig» spiller blant annet på kompetanse, profesjonalitet, kvalitet, behovsforståelse, endringsvilje og forventningsstyring. Verdien «Sammen» synes vi godt beskriver samholdet vi har internt, og samarbeidet eksternt. Vi ønsker å være et samlingspunkt på tvers, og være synlige for dere i kommunene.

Sammen møter vi fremtiden, og er deres pålitelige, dyktige og modige drivkraft for digitalisering.