952 97 000 hjelp@ddv.no

Bakgrunn:

DDV-samarbeidet er nå i Trinn 1 av gjennomføringsfasen av prosjektet. I dette trinnet vil Nye Lindesnes innføre Visma flyt ressursstyring for Helse- og Omsorg, EM Bolig, Barnehager og Renhold. I trinn 2 vil alle DDV kommunene innføre Visma flyt ressursstyring, Visma flyt timeplan og Visma tid.

Prosjektstatus:

 • Satt opp grunndata på VFR for Nye Lindesnes (NL) kommune i september
 • Opprettet vaktkoder for alle avdelinger i NL
 • Gjennomførte integrasjon mellom Agresso og VFR og testet overføring av ansattdata fra Agresso til VFR
 • Gjennomførte 4 dagers opplæringskurs for helse og –omsorg, barnehager og renhold for NL på DDV
 • 4 dagers internopplæring gjennomført for helse og -omsorg

Visma Flyt Kommune:

For å svare opp kravene som er stilt, leverer Visma deres komplette skyløsning for kommunal sektor, Visma Flyt Kommune (Min-Kommune) som innehar funksjonalitet som dekker alle ansatte i en kommune.

 • Visma Flyt Ressursstyring (VFR) for Pleie/Omsorg og barnehager
 • Visma Flyt Timeplan (VFT) for skoler, inkl. Timeplanlegger
 • Visma Tid (VT) for dagtidsansatte og prosjektregistrering innen teknisk drift

Nøkkeldatoer:

 • 27.11.2019 Teste lønnsoverføring fra VFR til Agresso
 • 01.01.2020 Nye Lindesnes er i gang med VFR
 • Jan 2020: Oppstart for andre kommunene for innføring av VFR og alle kommunene (inkl. Nye Lindesnes) for innføring av VFT og VT
 • Jan 2020: Oppsett av grunndata for alle kommunene
 • Detaljert fremdriftsplan vil bli sendt fra leverandøren
 • Jan 2020 – Apr 2020: Innføring av VFR for andre enheter/selskaper
Prosjektleder Ania Mendoz