952 97 000 hjelp@ddv.no

Bakgrunn:

DDV-samarbeidet utarbeidet en felles kravspesifikasjon for EPJ-system i 2018, og det ble gjennomført en anbudsprosess der Tieto sin Gerica ble valgt.

Som dere har sett av tidligere nyhetsbrev dette året har vi sammen med kommunene i Nye Lindesnes kjørt et prosjekt for innføring av Gerica.

 

Status Nye Lindesnes:

I uke 47 flyttet vi Lindesnes og Marnardal over fra Profil til Gerica, og samtidig fikk Mandal en nyere versjon av Gerica.

At Mandal har brukt Gerica fra før betyr ikke at maler, prosedyrer, osv. i det felles systemet blir slik det hittil har vært i Mandal. Lindesnes og Marnardal har gitt sine bidrag, og vi har også hentet informasjon fra dere i opsjons-kommunene og fra andre Gerica-kommuner.

Siden sommerferien har der vært gjennomført et omfattende kursprogram; Først gjennom kurs ledet av instruktører fra Tieto, og deretter internt ledede kurs med instruktører fra de 3 kommunene.

En merkbar endring for ansatte i hjemmetjenesten i Lindesnes og Marnardal er at de heretter vil ha mobiltelefon med programvaren installert, i stedet for på nettbrett.

For å verifisere at personvernet er ivaretatt i den nye løsningen har det blitt gjennomført en personvernkonsekvensanalyse (DPIA).

Vi er pilot på å koble Documaster sitt frittstående arkiv til Gerica. Dette arbeidet er forsinket, men skal settes i produksjon nå i desember 2019.

Prosjektet vil fortsette utover i 2020, da der fortsatt er deler av løsningen som vi valgte å utsette til etter at systemet har vært i drift en tid.En merkbar endring for ansatte i hjemmetjenesten i Lindesnes og Marnardal er at de heretter vil ha mobiltelefon med programvaren installert, i stedet for på nettbrett.

 

Prosjektleder Herbert Olsson