952 97 000 hjelp@ddv.no

Bakgrunn:

DDV-samarbeidet utarbeidet en felles kravspesifikasjon for EPJ-system i 2018, og det ble gjennomført en anbudsprosess der Tieto sin Gerica ble valgt.

Som dere har sett av tidligere nyhetsbrev har vi sammen med kommunene i Nye Lindesnes kjørt et prosjekt for innføring av Gerica.

Status:

Fredag 3. januar 2020 startet vi opp Gerica for den sammenslåtte kommunen, iht. plan!

Det har i etterkant vært manuelle korrigeringer og rydding i data, både som var planlagt og ting
som er blitt oppdaget underveis.

Fakturering for den nye kommunen ble kjørt i begynnelsen av februar, og var vellykket.

Det er fortsatt moduler som er inkludert i leveransen og som ikke er tatt i bruk. Plassadministrasjon ble lagt til i begynnelsen av mars, men andre moduler er pr i dag usikkert når vi kan ta i bruk. Kommunen hadde uansett valgt å først få systemet til å få ‘satt seg’, men coronakrisen vil høyst sannsynlig skape ytterligere utsettelser.

Vi er pilot på å koble Documaster sitt frittstående arkiv til Gerica. Dette har bydd på utfordringer, både mht journal-oppsettet i Gerica, og med å få selve arkiveringstjenesten til å fungere stabilt.

Vi erfarer også at saksbehandlerløsningen slik den er pr. i dag ikke gir en optimal digital saksflyt. Tieto vil komme med en helt ny løsning i løp av 1 – 2 år.

Prosjektgruppa fra kommunen og DDV som har jobbet med prosjektet:
På bildet – fra venstre rundt bordet: Ingrid Eriksen Otterdal, Kari Bue, Lene Liseth, Marianne Holmesland og Tellef Vestøl. Bak fra venstre: Bjarne Vårdal og Herbert Olsson. Marianne Mønsås var ikke til stede da bildet ble tatt.

EPJ-prosjektet

Prosjektleder Herbert Olsson