952 97 000 hjelp@ddv.no

Etter gjennomføringen av DKP (DomeneKonsolideringsProsjektet) har vi mottatt mange henvendelser med ønske om ytterligere opplæring.

DDV organiserer kurs/workshop for alle som ønsker å bli bedre kjent med den nye plattformen på datamaskinen. Kurset er i to deler, og DDV tilbyr veiledning og øvinger i de forskjellige områder som har kommet med DKP:

Økt 1: Hvordan bruke Windows 10, Dokumentlagring i det «nye DDV» og Windows utforsker, Windows 10 verktøy

Økt 2: DDV verktøy (Serviceportal, programvaresenter, fjernsupport, osv.), innføring i OneDrive

 

Praktisk om kurs/workshop:

Kurset holdes i våre nye kurslokaler i Hestehaven på Vigeland. Rommet har 18 plasser, men forutsetter da at halvparten av deltakerne (9 stk.) tar med sin egen bærbare PC.

Vi leier inn instruktør og må dekke kostnader til denne, påmeldingsavgiften er derfor satt til 800 kroner.

Det må minimum være 5 deltakere for å gjennomføre kurset.Første mann til mølla prinsippet gjelder ved påmelding.

 

Påmeldingslenker kommer fortløpende.