952 97 000 hjelp@ddv.no

Nytt oppvekstadminstrativt system fra IST

Våren 2018 tegnet DDV avtale med IST om innføring av nytt oppvekstadminstrativt system for både barnehage, skole og SFO (fra 0 til 16 år) for åtte av de ni DDV-kommunene. Innføring av felles system (standardisering) samt økt grad av digitalisering er viktige mål for det interkommunale samarbeidet. Hovedmål for innføring av nytt oppvekstadminstrativt system (OAS) er å forenkle arbeidet både for merkantile, lærere, barnehageansatte samt gi de foresatte mer informasjon om hva barna jobber med. Informasjon skal kun lagres ett sted og gjenbrukes gjennom hele oppveksten.

Det vil bli en trinnvis innføring der løsningen for skole skal settes i drift fra 1. august 2018 mens løsningen for barnehage og SFO innføres høsten 2018 med oppstart fra 1. januar 2019. Onsdag 2. mai startet IST med opplæring av sentrale administratorer og i løpet av mai og juni vil lokale administratorer fra alle skolene bli kurset. Bildet over er tatt onsdag 2. mai da deltakere fra Lindesnes, Marnardal og Åseral deltok på sentraladministratorkurs i DDVs opplæringslokale i Hestehaven på Vigeland.

All fraværsføring, registrering av karakterer samt foreldrekommunikasjon vil fra skolestart i 2018 foregå i IST Skoleadministrasjon. I forbindelse med skolestart vil lærerne få opplæring gjennom e-læring. Foresatte vil ved bruk av ID-Porten kunne logge seg på for å se relevant info om sine barn, melde fravær og lignende. Ved å forenkle administrasjonen samt kommunikasjon er målet at lærerne skal få mer tid tilgjengelig til å fokusere på å skape læring og utvikling hos barn og unge.

Link til IST sin side med info om prosjektet: https://www.ist.com/node/1540