952 97 000 hjelp@ddv.no

Fra og med mandag 9. desember blir fire avdelinger til tre. Strategi og Innovasjon består som før, mens de tre tidligere driftsavdelingene blir til to – Service og Infrastruktur/Løsninger.

 

Bakgrunn

Bakgrunnen for omorganiseringen er at vi vil styrke serviceapparatet og satsningen på samhandling. Vi har hatt lik organisering siden vi startet opp i 2015, men nå har kombinasjonen av endrede behov, forventninger til selskapet, og endring i bemanning ført til at ledergruppa bestemte seg for å revurdere dagens organisering. Det har vært en effektiv prosess, da vi hadde begrenset med tid. Vi har vurdert alle aspekter, og laget en strukturert liste med fordeler og ulemper. Fagforeninger og arbeidsmiljøutvalget har vært involvert, og vi har hatt informasjonsmøte og fellessamling for alle ansatte. I løpet av prosessen har vi sammen fordelt ansvar, arbeidsoppgaver og ansatte på de to nye avdelingene.

Det er mange forventninger til DDV. Vi kan blant annet nevne digitaliseringsstrategi for både offentlig sektor og DDV, samt skystrategi for DDV. Hovedmålet vårt er at DDV skal bli bedre for deg som bruker. Virksomhetsstrategien vår forteller hva som er våre overordnede målsettinger – vi må kontinuerlig ha et blikk på kommunenes endrede behov:

 • DDV skal være et virkemiddel for utstrakt digitalisering av kommunene.
 • Kommunene og DDV skal i et forpliktende partnerskap gi sine brukere og ansatte effektive og tidsriktige digitale løsninger og verktøy.
 • DDV skal kontinuerlig videreutvikle sine driftstjenester til kommunene, enten driften skjer i egen regi eller ved hjelp av tredjepart.
 • DDV skal også være kommunenes strategiske rådgiver innenfor digitalisering. DDV skal «ha øye» mot de statlige digitaliseringsstrategiene, og være oppdatert på hva leverandørmarkedet har å tilby.
 • DDV skal kunne rådgi kommunene innenfor informasjonssikkerhet.

Et ledd i å oppnå vår målsetting er en mer hensiktsmessig organisering, og bedre bruk av ressurser.

 

Hva ligger til ny avdeling for Service?

Serviceavdelinga består av elleve ansatte og seks lærlinger, og er det første kontaktpunktet for alle ansatte i de ni DDV-kommunene, samt øvrige kunder.

Avdelingen tar imot, og behandler, henvendelser fra rundt 14.000 brukere – både administrativt ansatte og skoleelever. Vi er i tillegg ansvarlige for utegående service (rette feil ute på arbeidsplassene), telefoni/samhandling, støtte mot skole, og klientforvaltning; noe som vil si at vi følger livsløpet til klientene fra valg av løsning/modell, bestilling, tanking/oppsett, sikkerhetssletting og returordning.

Avdelingsleder er Eirin Lunde.

 

Hva ligger til ny avdeling for Infrastruktur og løsninger?

Avdelingen består av tretten ansatte og er ansvarlig for drift, vedlikehold, forvaltning og overvåkning av felles datasenterløsning, all infrastruktur og alle DDV kommunenes IT-løsninger. Dette inkluderer ansvar for alt fra løsninger på klientutstyr til tjenestetilgjengelighet.

Avdelingen støtter kommunene og de andre avdelingene i selskapet med teknisk dybdekompetanse inn i prosjekter og større oppgaver.

Avdelingsleder er Ronald Braun.

 

Gevinster

Vi mener det er mange potensielle gevinster ved ny organisering, blant annet:

 • Styrke serviceapparatet og satsning på samhandling
 • Mer helhetlig service og økt fleksibilitet
 • Økt kvalitet på tjenestene vi leverer
 • Høyere grad av tilstedeværelse i kommunene
 • Kundenær kompetanse på infrastrukturavdeling
 • Mer fokusert arbeid mot driftssystemene
 • Kontinuerlig utvikling i selskapet

 

Vi skal gjøre vårt beste for å opprettholde servicenivået og tjenestene våre i overgangsperioden, men ber om forståelse om noe skulle glippe.

Som alltid kan dere kontakte oss via Serviceportalen, epost, chat eller telefon.