952 97 000 hjelp@ddv.no

Opplæring i ny versjon av sak og arkivsystem med SvarUt

DDV-kommunene er kurset og klar for digital forsendelse av post til innbyggerne.

I 2015 startet DDV et oppgraderingsprosjekt i et tre-års perspektiv for å sikre at de gamle arkivløsningene vil fungere tilfredsstillende frem til nytt fremtidsrettet arkiv er på plass.
ePhorte, som benyttes av 8 kommuner, ble oppgradert i mars 2016. Acos Websak ble oppgradert i midten av april. Løsningene er nå installert på felles servere i DDVs nye datasenter i Mandal.

I regi av Evry ble det onsdag 30. mars 2016 kjørt kurs i ePhorte 5 på Husan i Farsund.
Hovedfokus var gjennomgang av ny funksjonalitet som blant annet oppdatert innsynsmodul (eInnsyn), SvarUt (digital forsendelse) samt nytt fritekstsøk (ePhorte Søk Utforsker).
De 16 deltakerne fant det nyttig å tilegne seg ny kunnskap samt diskutere aktuelle problemstillinger, spesielt i forhold til innføring av SvarUt.

Opplæring i Acos Websak (deriblant SvarUt) vil bli gjennomført i Flekkefjord i uke 16.

Se også egen sak:  DDV leder innføringen av SvarUt i kommunene