952 97 000 hjelp@ddv.no

Opplæringsvideoer for «Nye DDV»

I forbindelse med DKP-prosjektet der vi legger om DDV-kommunene til nytt domene, samt flytter alle programmene til felles portal, har vi utarbeidet fire opplæringsvideoer. Videoene er tilgjengeliggjort på Youtube, hvilket gir alle ansatte mulighet til å få opplæring i oppsettet til «Nye DDV» når man har anledning. Innholdet i videoene er tilsvarende det som blir presentert på DDVs opplæringsøkter ute i kommunene.

Innhold og lenke til de ulike videoene:

Om dere har spørsmål knyttet til videoene eller utrullingen av DKP-prosjektet, ta kontakt med Leif Rune Evje (leif.rune.evje@ddv.no).