952 97 000 hjelp@ddv.no

Tilbakestille passord

Har du glemt passordet ditt? Her finner du et par metoder for å tilbakestille det.

Ansatte i kommunene kan velge å tilbakestille passordet sitt her.

Alle ansatte i DDV-samarbeidet har mulighet til å tilbakestille passordet sitt via Microsoft:

1. Gå til https://office.com

2. Skriv inn din e-postadresse

3. Trykk Neste

4. Trykk «Jeg har glemt passordet»

 

 

 

5. Deretter kommer man til neste steg hvor man kun kan velge tekst til mobiltelefon eller å ringe mobiltelefon:

6. Siste steg blir deretter å endre passordet. Husk passordreglene våre!

 

Passordregler

Ditt nye passord må bestå av:

  • Minst 12 tegn
  • Tegnene må bestå av minst tre av de fire gruppene:
    • Små bokstaver (a-z)
    • Store bokstaver (A-Z)
    • Tall (0-9)
    • Ikke-alfabetiske tegn (, . ! ? % osv.)