952 97 000 hjelp@ddv.no

Sammen med kommunene er DDV godt i gang med et eget prosjekt for å forbedre og standardisere digital samhandling i kommunene. Dette innebærer bruk av Teams og SharePoint.

Alle DDV-kommunene bruker nå Teams, mest pga. korona. Prosjektets mål er å sørge for at bruken er hensiktsmessig, og at det bygges opp en struktur som er gjenkjennbar. Det vil også bli gjort tilsvarende jobb på SharePoint. I tillegg skal filer migreres fra felles filområder inn i relevant struktur. Det er mye forarbeid og planlegging som må gjøres før selve jobben utføres. Det er viktig at kommunene er dypt involvert i kartlegging og planlegging, slik at vi sikrer et resultat som alle kan være fornøyde med.

Sentrale mål for prosjektet er:

  • Alle ansatte i alle kommuner skal ta i bruk Teams. Et virkemiddel er at gamle distribusjonslister (for e-post) erstattes med kommunikasjon i Teams.
  • Tilrettelegge for digital samhandling internt og på tvers av kommuner gjennom å utnytte Microsofts samhandlingsløsninger som er tilgjengelige i DDV.
  • Mer effektiv deling av informasjon på tvers gjennom en standard intranett-løsning basert på SharePoint.
  • Øke digital kompetanse gjennom enklere tilgang til e-læring, nanolæring mm.
  • Superbrukere i kommunene får ekstra opplæring fra prosjektet, og skal igjen bistå sine kolleger med Teams og SharePoint.
  • Prosjektet ser et stort forbedringspotensial i hvordan skolesektoren benytter Teams:
  • Vi lager et oppsett tilpasset skolene basert på synkronisert data fra Feide
  • Elever kan ikke lenger få egne team – dette for å beskytte mot f.eks. mobbing i private team
  • Lærere kan opprette private kanaler til elever, og læreren er medlem av kanalen

Prosjektdeltakere fra kommunene:
Farsund: Anja Pettersen
Flekkefjord: Ingvild Hookway Storm
Hægebostad: Åse Reidun Lande
Kvinesdal: Hege Fåland Ludviksen
Lindesnes: Janne M. Heddeland
Åseral: Odd-Helge Liestøl og Dagfinn Lauvsland

Prosjektdeltakere fra DDV:
Nikolai Guttormsen, Bendik Bjørnsen og Marianne Spilling

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

Prosjektleder – Marianne Spilling