952 97 000 hjelp@ddv.no

Prosjekt: Server- og nettverkskonsolidering

Fredag 6. mai er den offisielle datoen for avslutning av prosjektene rundt server- og nettverkskonsolidering. Prosjektet som avsluttes representerer tre investeringsprosjekter som ble planlagt høsten 2014. Dette er det største prosjektet i DDVs historie, og står for investeringer for 5 millioner, fordelt på serverkonsolidering (3 mill), nettverksstruktur (1 mill) og trådløs sone (1 mill).

Oppstart for prosjektet var i september 2015, med fullt kjør fra oktober. Planlagt dato for ferdigstillelse var 8.april, men det ble utsatt til 6.mai.

Etter litt over syv måneder kommer prosjektet til å ha brukt 498 dagsverk. 125 av disse er innleid prosjektleder, Roald Aamodt, og 321 dagsverk er interne ressurser, noe som i praksis betyr at det har vært tre mann med på fulltid. I tillegg til dette har DDV leid inn ekstern spisskompetanse i 52 dager. Til å være et prosjekt av denne størrelsen, med det behovet som har vært for teknisk kompetanse, så har vi benyttet oss lite av eksterne konsulenter. Årsaken er det svært høye nivået på teknisk kompetanse vi har internt i prosjektgruppen.

Vi har i løpet av onsdag 4. mai flyttet alle ni kommuner, samt fellestjenester i Mandal. Det er fortsatt noe arbeid som gjenstår i Kvinesdal, men det blir utført i starten av uke 19.

I løpet av de siste syv månedene har 76 fysiske servere blitt erstattet med 8 + 2 servere. Vi har investert i, og etablert, ny felles brannmur. 19 brannmurer er gjennomgått, med fire til seks soner for hver kommune, pluss andre soner som har blitt berørt av omleggingen. Totalt sett er det cirka 750 brannmurregler som har blitt migrert/forenklet/samordnet i ny brannmur i datasenteret i Mandal. Prosjektgruppen har behandlet samtlige regler som har blitt til over flere år fra hver kommune. Flere regler har blitt forenklet eller slettet, samt flyttet til ny og sentralisert brannmur.

Det har blitt migrert 456 servere til Mandal. Flere av disse har blitt reinstallert, og oppgraderinger og forbedringer er foretatt på applikasjoner som ikke har fungert optimalt. Prosjektgruppen har utført endringer på avvik underveis i prosjektet.

Investeringer i hardware og lisenser er på om lag 4,6 millioner, resten er til innleie av spesialkompetanse.

Hele prosjektgruppen er avbildet øverst i denne saken – f.v. Trond Olsen, Roald Aamodt, Tor Christensen og Helge Ingvoldstad.