952 97 000 hjelp@ddv.no
DDV Brukerhjelp

Service

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål?

Vi har flere kanaler du kan bruke for å kontakte oss. Klikk på en av boksene under – så hjelper vi deg så fort vi kan.

Vi ønsker primært at du bruker vår Serviceportal, men da må du være på kommunalt nett. Hvis du ikke er det så kan du kontakte oss via e-post eller telefon stedet.

Dersom du trenger å få resatt ditt passord eller har behov for fjernstyring av din datamaskin, klikk på en av fanene under, så finner du mer informasjon.

Portal

Klikk her for å gå til DDVs Serviceportal.

E-post

Klikk her for å sende oss en e-post.

Passord

Klikk her for å bytte passordet ditt.

Ring oss

Klikk her eller ring
952 97 000

Fjernstyre

Klikk her for å laste ned TeamViewer.

Service består av elleve ansatte og fire lærlinger, og er det første kontaktpunktet for alle brukere i de ni DDV-kommunene, samt øvrige kunder. Åpningstiden er fra 07.30 til 15:30, mandag til fredag.

Vi kan nås på flere ulike måter – Serviceportal, epost og telefon. Det mest effektive både for deg som registrerer saken og oss på Service er å benytte Serviceportalen. Der kan du opprette sak, bestille PC og annet utstyr, administrere brukere (bestille ny, endre eller slette bruker), samt finne brukerveiledninger («Ofte stilte spørsmål») som hjelper deg å utføre oppgaver eller feilretting på egenhånd. I tillegg kan du se både driftsmeldinger og status/meldinger i dine innmeldte saker. NB! Serviceportalen virker bare når du er på kommunalt nett.

Om ikke det passer for deg å bruke Serviceportalen, ønsker vi at du bruker epost. Fordelen her er at du kan skrive ned alt som du tror kan være relevant, slik at vi har tilstrekkelig informasjon for å løse saken din. Vi har i tillegg et telefonnummer som gir deg direkte kontakt med en av våre saksbehandlere. Dette er ikke nødvendigvis en raskere måte å henvende seg på, da mange av sakene likevel må behandles av en annen saksbehandler, men i kritiske saker er det nyttig og effektivt med direkte kontakt.

Om årsaken til at du kontakter oss er en allerede registrert sak så ønsker vi at du oppgir saksnummeret du har fått. Dette hindrer dobbeltregistrering og misforståelser.

I noen saker benytter Service seg av TeamViewer for å fjernstyre maskinen din om du trenger hjelp til å løse et problem. TeamViewer finner du ved å klikke på punktet «Fjernstyring».

Serviceavdelingen kan ikke hjelpe deg med ditt private utstyr som f.eks. PC, printer og nettverk. Vi kan heller ikke hjelpe deg med bruken av, og tilgangen til, fagsystemene. Dette er superbruker sitt ansvar, og påloggingsinformasjon og opplæring fås på arbeidsplassen.

Vi kan hjelpe deg med problemløsning ved å fjernstyre maskinen din.

Det enkleste er om du ringer oss og oppgir den IDen og passordet du får når du åpner TeamViewer, eller så kan vi hjelpe deg med å få startet opp programmet først.

Teamviewer