952 97 000 hjelp@ddv.no

Servicehelter i DDV

I løpet av vinterferieuka kurses våre ansatte i kundebehandling og serviceinnstilling. For å kunne bemanne på en god måte har DDV, KR-IKT og VAF slått seg sammen for å få til dette kurset for sine ansatte. Målet er at vi skal gi enda bedre service til kundene våre, noe vi jobber kontinuerlig for å få til.

Begrepet «Servicehelter» har vi fått fra Birger Landmark i Involvér – et selskap som holder kurs og har opplæring i blant annet kundebehandling, men også mange andre fagområder.

Kurset går over to dager, og vi har hatt to grupper denne uka, samt at vi skal ha en gruppe i april. Emner vi har vært innom er blant annet:

  • Hvorfor, og hvordan, vi skal bli bedre på kundebehandling
  • Hva er god kundebehandling
  • Roller, samarbeid og utfordringer
  • Hva er god kollega- og medarbeiderbehandling
  • Kommunikasjon og påvirkning
  • De tre ulike fasene i kundebehandling; kontakt, sense og respons
  • Kundebehandling per telefon, epost, og andre kanaler

Kurset har en blanding av forelesning, diskusjon og individuell refleksjon, og legger opp til at temaene følges opp på den enkelte arbeidsplass i etterkant for å få best mulig læringseffekt. Alle har laget sin egen individuelle handlingsplan som skal følges opp av leder.

Fremover vil vi jobbe med å bedre kundebehandlingen og servicen vi gir. Vi ønsker å vise dere som er våre kunder hvor viktig det er for oss at dere er fornøyde med våre tjenester. 🙂