952 97 000 hjelp@ddv.no

Hvert år i oktober er det sikkerhetsmåned. Det er en årlig nasjonal kampanje for å øke kunnskapen om digital sikkerhet i alle norske virksomheter og i befolkningen. Målet med kampanjen er at alle norske virksomheter gjennomfører opplæring av de ansatte ila. oktober.

DDVs rolle i sikkerhetsarbeidet for kommunene er at vi er behandlingsansvarlig for ca. 15.000 brukere, og databehandler for ca. 50.000 registrerte (innbyggere) på vegne av kommunene. Ansatte i DDV må bidra til bedre personvern, derfor har vi i år gjort det slik at alle våre ansatte får tilgang til syv (åtte for ledere) moduler med KINS-kurs (webinarer) som ligger tilgjengelig på KS-læring. Disse er meget gode, og inkluderer også quiz for alle moduler. Vi har hatt ukentlig Kahoot! hele måneden for å ha fokus på dette, i tillegg til en Kahoot! på fellessamling i slutten av måneden som innbefattet alt fra de syv felles modulene.

De syv (åtte) modulene er som følger:

  • Grunnleggende informasjonssikkerhet
  • Sikkerhet på mobile enheter
  • Trusler fra kriminelle
  • Fysisk sikkerhet
  • Grunnleggende personvern
  • Utvidet personvern
  • Håndtering av sikkerhetshendelser
  • (Informasjonssikkerhet for ledere)

Ved å etablere DDV som «firma» i KS-læring så har vi benyttet rapportene som bilag mot årlig sikkerhetsrevisjon rundt kompetanseheving som vi er pålagt å gjøre.

I slutten av måneden hadde vi en gjennomgang av sikkerhetsarbeidet i DDV. Der bidro personvernombudet, leder for DDVs sikkerhetsteam, og sekretær (fra DDV) for KNV for informasjonssikkerhet. Vi fikk blant annet høre om DDVs rolle i sikkerhetsarbeidet, informasjonssikkerhet i prosjekter, samt både pågående og fremtidig sikkerhetsarbeid i DDV.

Opplegget som er gjennomført for oss i DDV vil bli et tilbud til kommunene i februar. KINS-kursene forutsetter medlemskap/abonnement på KS-læring. Informasjon rundt dette vil dere få via deres representant i KNV for informasjonssikkerhet.