952 97 000 hjelp@ddv.no
DDV etter DKP

DDV etter DKP

Oppsummering Gjennom hele 2017, og deler av 2018, jobbet vi i DDV med et domenekonsolideringsprosjekt (DKP). Prosjektet innebar at alle brukere fikk Windows 10 og Office 2016, samt at programmer ble gjort tilgjengelig lokalt på PC-en og via felles portal...
Opplæringsvideoer for «Nye DDV»

Opplæringsvideoer for «Nye DDV»

I forbindelse med DKP-prosjektet der vi legger om DDV-kommunene til nytt domene, samt flytter alle programmene til felles portal, har vi utarbeidet fire opplæringsvideoer.

DDV etter DKP

DDV setter brukeren i fokus

Domenekonsolideringsprosjektet (DKP) innebærer at alle brukere vil få Windows 10 og Office 2016, samt at programmer gjøres tilgjengelig lokalt på PCen og via felles portal.