952 97 000 hjelp@ddv.no

IKT-kontakter i kommunene

I grensegangen mellom DDV og kommunene vil det være oppgaver som det er hensiktsmessig at kommunene utfører selv vha. IKT-kontakter.